Minder verkeersdrukte begint bij onszelf

Maandag besprak de commissie fysieke leefomgeving voor de eerste keer de resultaten van het verkeersonderzoek wegennet Wassenaar. Een opmerkelijke uitkomst van de studie is dat wijzelf als Wassenaarders veel kunnen doen om de drukte tegen te gaan. Door minder vaak de auto te pakken kunnen we de interne autoverplaatsingen flink laten afnemen. De drukte op de wegen wordt namelijk voor 80% veroorzaakt door autoverkeer met een bestemming of herkomst in Wassenaar. Het aandeel van ongewenst doorgaand autoverkeer is ongeveer 20 procent.

In het onderzoek is rekening gehouden met de effecten van de coronacrisis. Hiervoor was het aantal auto’s en vrachtauto’s tijdens piekuren aanleiding voor lange files en veel verloren tijd. Op dit moment is nog steeds merkbaar dat er minder verkeer is dan voor de coronacrisis, maar we moeten er rekening mee houden dat dit een tijdelijke zaak is.

We verwachten van de RijnlandRoute een vermindering van het aantal autobewegingen dat geen bestemmingsverkeer is, maar we moeten daar nog tot medio 2023 op wachten en het effect van de aanleg moet nog blijken. Voor de korte termijn worden er kansen gepresenteerd in het rapport die D66 van harte steunt. Op één staat verminderen van het eigen interne autoverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Een logische combinatie wat D66 betreft, want als fietsen of wandelen niet veilig voelt wordt toch de auto genomen. Onderdeel van de verbetering van de veiligheid is het verlagen, op bepaalde wegen, van de snelheid van 50 naar 30 km per uur. Dit maakt Wassenaar ook minder aantrekkelijk voor ongewenst doorgaand verkeer.

Een andere kans is het evenwichtiger verdelen van het autoverkeer over de wegen om de leefbaarheid langs te drukste verkeersaders te verbeteren. Dit zal betekenen dat sommige inwoners met rustiger verkeer te maken krijgen, maar ook dat er inwoners zullen zijn die meer verkeer door hun straat zullen zien rijden. Met dit dilemma zullen we vanuit de invalshoek van het algemene Wassenaars belang om moeten gaan.

De druk op ons wegennet wordt verhoogd doordat autoverkeer kiest voor alternatieve routes in plaats van voor de daarvoor bestemde route via de N44, aldus de studie. Als door de maatregelen de N44 beter wordt benut is de vraag hoe dit past in het plan om de N44 af te schalen. Er is veel te bespreken en te besluiten maar de eerste stappen zijn gezet.

De D66 fractie