Meer actie in Wassenaar nodig tegen hoge aantal fietsongevallen

In Wassenaar zijn er jaarlijks zo’n 57 fietsongevallen. Om te kunnen vergelijken met andere gemeenten: dat zijn 21,2 ongevallen per 10.000 inwoners. Daarmee heeft Wassenaar in de provincie Zuid-Holland na Leiden het meeste aantal fietsongevallen. En bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde van 8,5.

De gemeente heeft een zorgplicht voor de veiligheid van alle inwoners. Willen we de verkeersveiligheid verbeteren in Wassenaar dan moeten we beginnen met de meest kwetsbaren. Andere verkeersdeelnemers profiteren van de maatregelen die we nemen voor deze groepen.

Onlangs zijn de scholen weer gestart en dus is het natuurlijk voor iedereen weer even wennen in het verkeer. Maar we weten uit onderzoek dat te veel schoolroutes structureel onveilig zijn. Bredere fietspaden en vrijliggende fietspaden op wegen waar nog 50 km/u gereden mag worden zijn effectieve maatregelen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Want meer dan de helft van de fietsongevallen vindt plaats op een rechte weg zonder gescheiden wegbanen. Dit is niet alleen veiliger voor scholieren, maar ook voor ouderen en mensen op een elektrische fiets. Ook gevaarlijke oversteekplaatsen dienen te worden aangepakt, zodat ze overzichtelijk zijn en auto’s gedwongen worden om hun snelheid te verminderen. D66 vindt het belangrijk dat er waar mogelijk extra actie wordt ondernomen. De invoering van 30 km/u in vrijwel het hele dorp zal zeker helpen.

Beeld: D66 Wassenaar


D66 wil niet alleen de veiligheid op de schoolroutes verbeteren, maar ook de verkeersveiligheid rond de Wassenaarse scholen zelf. Door de schoolzones nog veiliger in te richten of met schoolstraten die tijdens de breng- en ophaalmomenten gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer, zodat kinderen zich veilig op de fiets of te voet van en naar school kunnen verplaatsen. In het coalitieakkoord hebben we dit met de coalitiepartijen duidelijk vastgelegd en we rekenen op dit punt natuurlijk ook op de steun van de andere partijen in de raad. Want wie kan er in Wassenaar nou tegen het verbeteren van de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd zijn?

Dit betekent dat we bij het vaststellen van het wegcategoriseringsplan verwachten dat dit doeltreffende maatregelen bevat om de verkeersveiligheid van fietsers en scholieren in het bijzonder te verbeteren. Wij zullen de plannen met name daarop beoordelen. Zodat onze kinderen en kleinkinderen ook in Wassenaar veilig naar school kunnen fietsen.

Rogier Krabbendam
Fractievoorzitter D66