Gemeente-raadsverkiezingen, door Ritske Bloemendaal

Januari 2022, de start van vierjaarlijks “politiek-bestuurlijk omzien”. Tijd om de balans op te maken, wat is bereikt en welke uitdagingen wachten. Als wethouder heb ik het vierde jaar van deze periode vanuit de raad de overstap naar het college mogen maken. Een fantastisch jaar om met de collega’s voor Wassenaar aan de slag te zijn.

In de “achteruitkijkspiegel” zie ik dat er veel is bereikt. De Wassenaarse zelfstandigheid springt eruit, bevestigt met de komst van de vaste burgemeester. De gemeente is gestart met de verdere opbouw van een eigen ambtenarenapparaat; dat hoort bij de zelfstandige plek die Wassenaar in de regio inneemt. Niet bestuurlijk geïsoleerd, wel in samenwerking met gemeenten in de Haagse regio en daarbuiten. De trend dat sinds 2015 gemeenten steeds meer uitvoerende taken op hun bord krijgen, zet door. De samenwerking met andere gemeenten is goed en constructief. De Woonvisie 2021 gaf de impuls tot de ontwikkeling van de drie bouwlocaties Deijleroord, Kerkehout en de Gemeentewerf. Dit is een goed begin geweest om in de Wassenaarse woonbehoefte te voorzien. De toekenning van startkredieten voor de nieuwbouw van de Kievietschool en van het Rijnlands Lyceum is een belangrijke stap geweest voor aanpassing van die scholengebouwen voor het onderwijs van de toekomst. Voor Duurzaamheid zijn de “beleidsbouwstenen” gelegd: de Regionale Energie Strategie (met de regio Rotterdam Den Haag) én voor Wassenaar de Transitie Visie Warmte.

Ritske Bloemendaal

Beeld: Studio van der Plas

Vooruitkijkend moet er de komende periode tijd en geld zijn voor duurzaamheid om het beleid concreet en uitvoerbaar te maken. Het regeerakkoord – met terecht veel aandacht voor klimaat en duurzaamheid – biedt kansen voor gemeenten. De kunst voor gemeentebestuurders wordt die te verzilveren. De hamvraag blijft hoe de mogelijkheden van zonne-energie te benutten, de warmtevraag van huishoudens terug te dringen (bijvoorbeeld door betere isolatie van woningen) en dit op een rechtvaardige en betaalbare wijze te realiseren. De gemeente moet daarbij het goede voorbeeld geven. In het sociaal domein wordt de dienstverlening bij aanvragen verbeterd, door toe te werken naar één loket voor de sociale dienstverlening van de gemeente. Een langgekoesterde wens van D66. De komende periode is cruciaal om te zorgen dat dit op de juiste manier wordt gerealiseerd.
 
Vier jaar geleden waren de onderwerpen Wonen, Bestuur (in de regio) en Onderwijs onze speerpunten; samen met Duurzaamheid en Inwonerparticipatie. Deze vraagstukken zijn en blijven actueel en daar wil ik mij graag opnieuw voor inzetten: voor de Wassenaarders en voor Wassenaar!
 
Ritske Bloemendaal
Kandidaat raadslid D66