D66: Op de bres voor Meijendel

Aan het woord Ernst Klatte, kandidaat raadslid voor D66 Wassenaar. Geboren in Amsterdam, rechtenstudie in Groningen (Europees- en Internationaal recht), gewerkt in Den Haag, Brussel en Kopenhagen, en vier jaar geleden neergestreken in Wassenaar.

Waarom Wassenaar? “For all the obvious reasons”, zegt Klatte. “Groen, parken, landgoederen, duinen en zee om de hoek. Waar vind je zoveel groen in de Randstad?” In 1978 begon hij als coördinator Europese milieuzaken bij het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid & Milieuhygiëne. Het voerde hem zes jaar lang, wekelijks, naar Brussel, waar hij namens Nederland onderhandelde over Europese natuurbeschermingswetgeving (Vogelrichtlijn, Habitat richtlijn). “Het waren de beginjaren van het Europees milieubeleid”, vertelt Klatte. “Toen werden de grondslagen van het Europees milieurecht gelegd, dat nu overal in de EU geldt”.

“Meijendel was een van de eerste plekken in Wassenaar waar ik me meteen thuis voelde”, zegt Klatte. “Wat ik toen nog niet wist, maar nu wel, is dat Meijendel een Natura 2000 gebied is, een uniek natuurgebied met grijze en witte duinen, dat Europees rechtelijke bescherming geniet onder de Habitat richtlijn”. “Daar kwam alles waar ik me de afgelopen 40 jaar voor heb ingezet samen: Europa, natuur en milieu”.

Klatte: “Meijendel is niet alleen een beschermd natuurgebied, maar ook een geliefd recreatiegebied. Natuurbescherming en recreatie kunnen prima samengaan, maar de laatste jaren schieten de aantallen bezoekers door het dak: van 650.000 bezoekers eind jaren vijftig, tot 1 miljoen/jaar (2010) en 3 miljoen/jaar (2017). Daarbij komt dat in de regio 210.000 nieuwe woningen zijn gepland, met bewoners die ook willen recreëren. De recreatiedruk op de natuur neemt toe en er worden geen passende maatregelen genomen om het tij te keren. De wijk De Kieviet bezwijkt onder de parkerende auto’s op zonnige dagen. Het is niet alleen een probleem voor de natuur in Meijendel, maar ook voor de inwoners van Wassenaar. Meijendel beslaat 30% van het grondgebied van Wassenaar en verdient daarom
onze volle aandacht en inzet”.

Ernst Klatte

Ernst Klatte - Beeld: Studio van der Plas

Wat D66 betreft, wordt er een flinke rem gezet op het toenemende autoverkeer richting Meijendel. D66 wil dat de gemeente Wassenaar samen met Dunea de parkeerplaatsen bij De Boerderij sluit en samen met de andere partners van Nationaal Park Hollandse Duinen werk maakt van parkeervoorzieningen aan de randen van Meijendel, vanwaar bezoekers per elektrische bus, op de fiets of te voet verder kunnen. “Auto’s horen niet thuis in het Hart van Meijendel”, aldus Klatte.

Ernst R. Klatte, kandidaat raadslid voor D66 Wassenaar #3