D66: Maak meer werk van hulp aan mensen met geldzorgen

Ons eten wordt steeds duurder en de inflatie bereikt recordhoogten. Velen van ons hebben inmiddels ook het bericht van de energieleverancier binnen met de aankondiging van een verdubbeling of zelf meer van de tarieven. Velen vrezen een kille herfst en een koude winter.

Met name mensen met een uitkering en mensen met een laag inkomen gaan ook in Wassenaar een gure herfstperiode in. We zien de ongerustheid hierover bij gezinnen en de spanningen die de geldzorgen kunnen geven.

Het is wachten op de definitieve maatregelen waarmee het kabinet komt. D66 Wassenaar vindt het belangrijk dat ook de gemeente alles in het werk zet om de inwoners extra te helpen zodat ze ook echt de goede ondersteuning krijgen om de rekeningen en de boodschappen te kunnen blijven betalen. Het gaat om mensen in de bijstand die hun schulden zien oplopen, met speciale aandacht voor mensen bij wie de schuldhulpverleningsregeling daardoor onder druk komt te staan. En om mensen die in de zogeheten armoedeval terecht komen: mensen die een minimuminkomen hebben en geen recht op de energietoeslag.

eurobiljetten

Beeld: Image by martaposemuckel from Pixabay

D66 heeft bij het college aandacht gevraagd voor mensen die alsmaar dieper in de problemen komen vanwege toenemende energielasten en gevraagd om te kijken naar extra maatregelen om deze mensen bij te staan. Wat D66 betreft gaat de gemeente veel meer mensen zelf actief benaderen met informatie over de financiële ondersteuning die ze kunnen krijgen. En daarbij dan ook echt te ‘ontzorgen’: vul met hen de aanvraagformulieren in, in plaats van af te wachten of mensen zelf de aanvraag doen. Voor gezinnen met financiële problemen is de stap naar de gemeente soms te groot en aangezien er veel verschillende loketten zijn is het ook lastig om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning, bijvoorbeeld van een energiecoach die kan helpen het gasverbruik omlaag te krijgen. Er zijn goede voorbeelden van gemeenten die al hun regelingen gebundeld hebben, zodat er één plek is waar mensen terecht kunnen.

D66 heeft in de raadscommissie Mens en Maatschappij gepleit voor het zo snel mogelijk aanstellen van een armoederegisseur, en niet pas op 1 januari zoals het college nu van plan is. De hulp en de adviezen van de armoederegisseur over juist het beter organiseren van deze hulp is NU nodig: 1 januari is in de huidige omstandigheden voor veel mensen te laat.

Paut Kromkamp
D66 Fractie