D66 in Wassenaar en Zuid-Holland voor natuur en vooruitgang

Op 15 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Waarom dat voor ons in Wassenaar belangrijk is? Het gaat bij de komende verkiezingen meer dan ooit over belangrijke keuzes voor de toekomst van onze regio en daarmee onze gemeente. Hoe zorgen we dat Zuid-Holland leefbaar blijft ook voor toekomstige generaties, hoe behouden we voldoende ruimte voor
natuur en waar creëren we nieuwe plekken voor recreatie?

Het natuurbeheer behoort tot één van de belangrijkste taken van de provincie. De komende jaren zullen we in Wassenaar samen met de provincie werk moeten maken van de inrichting van het buitengebied aan de noordkant van Wassenaar, de Groene Zone, waar de belangrijkste ecologische verbinding komt tussen het duingebied en het Groene Hart. Aan de oostzijde zal er in het agrarisch gebied en de landgoederen plek moeten komen voor recreatie en nieuwe natuur. En ook aan de zuidkant van Wassenaar vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats, zoals woningbouw op de ANWB-locatie en de toekomst van Duindigt.

Koninkpaarden Meijendel

Beeld: D66 Wassenaar

Wassenaar vormt het kloppend hart van het Nationaal Park in oprichting Hollandse Duinen. Zonder het Natura 2000-gebied Meijendel & Berkheide, het open agrarische landschap en de landgoederen binnen onze gemeentegrenzen is er geen nationaal park. Voor D66 Wassenaar is het belangrijk dat we de druk op Meijendel verminderen, zodat de achteruitgang van de waardevolle natuur in dit gebied wordt gestopt. Dat is niet alleen belangrijk voor de natuur. Natuurherstel is ook nodig om weer woningen te kunnen bouwen, investeringen te kunnen doen in duurzame energiewinning en om weer milieuvergunningen te kunnen verstrekken aan ondernemers

Wassenaar zal met de provincie, binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen en aan de Landschapstafel Duin Horst en Weide harder op moeten komen voor het belang van de natuur, het klimaat en de reductie van stikstof. Zo wordt lokale politiek provinciaal belang met nationale betekenis.

Groene keuzes lonen. Stem op 15 maart voor vooruitgang.

Fractie D66 Wassenaaar