D66: coalitie in crisis door gebrek aan samenwerking

De afgelopen begrotingsbehandeling verliep onstuimig. Voor D66 springt een aantal aspecten eruit. De onderbouwing voor de begroting ontbrak, de plannen voor de vele extra uitgaven werden niet gedeeld en de voorgenomen stevige lastenverzwaringen waren niet noodzakelijk en slecht getimed.

Tijdens de raadsvergadering werd ook nog eens duidelijk dat het onderlinge vertrouwen binnen de coalitie en het college weg is. Deze partijen zijn niet in staat gebleken om te komen tot een compromis rond de OZB-verhoging. En met de niet-coalitiepartijen is al helemaal nooit gesproken. Van het motto om het toch vooral ‘samen’ te willen doen is tot heden niks gebleken.

Dat maar liefst drie partijen uit de coalitie – los van elkaar – een amendement hebben ingediend over de OZB spreekt boekdelen. Dat vervolgens de vierde coalitiepartner concludeert dat er voor hun wethouder geen geld meer is om het eigen beleid uit te voeren en zij nog enkel voor spek en bonen meedoet, zegt veel over het gebrek aan samenwerking binnen de coalitie. De coalitie heeft een groot probleem en moet dit nu zelf zien op te lossen.

Maar gezien de manier waarop er door sommige coalitiepartijen wordt geopereerd in de raadszaal, met harde verwijten naar zowel oppositie als coalitiepartners, lijkt het er niet op dat dit de komende
tijd beter zal worden. Deze negatieve insteek helpt niemand verder.

begroting

Beeld: Pixabay

De ongezonde focus op de ‘spaarrekening’ en het ‘schuldenvrij’ houden van de gemeente is voor Hart voor Wassenaar, en inmiddels ook voor de rest van de coalitiepartijen, een doel op zich geworden. Dat is niet nodig en zelfs ongewenst. Het is voor gemeenten heel normaal om voor noodzakelijke investeringen leningen af te sluiten en vervolgens af te schrijven en af te lossen. Sterker nog, dat is een gezonde manier van kosten toerekenen. Op die manier wordt het wel
mogelijk om bepaalde projecten uit te voeren, ook zonder deze ongekende verhoging van de OZB. Deze coalitie lijkt echter voor ogen te hebben om de komende jaren de rekening vooral bij de inwoners en het dorp neer te leggen. Voor het jaar 2023 is hier nu in ieder geval een stokje voor gestoken. Hopelijk wordt die tijd benut om serieus werk te maken van wat echt nodig en wenselijk is voor de inwoners van Wassenaar. D66 steunt goede voorstellen en zal hier vanuit de oppositie zo goed mogelijk aan bijdragen door zelf met concrete plannen te komen, inclusief mogelijkheden voor financiering daarvan.

Rogier Krabbendam
Fractievoorzitter D66