Een open brief: Beste Wassenaarder,

D66 Wassenaar durft anders te kijken en maakt andere keuzes. Wat vinden we nou echt belangrijk, en wat voor Wassenaar willen we samen zijn?

Als sociaal-liberale en progressieve partij geloven wij in de kracht van vooruitgang en het individu, vanuit de verbinding met anderen en de eigen leefomgeving. En vertrouwen we op het initiatief en ondernemerschap van onze inwoners en ondernemers. Gericht op oplossingen, combineren we verschillende uitdagingen en betrekken inwoners en ondernemers vanaf het begin.

Belangrijke onderwerpen in ons dorp zijn verkeersveiligheid, het behoud van groen en onze natuur, kansengelijkheid in het
onderwijs, voldoende geschikte woningen voor jonge mensen en ouderen, zorg en een levendig centrum. We willen dat Wassenaar uitgroeit tot de groenste gemeente van de Randstad. Door elektrisch vervoer te stimuleren en initiatieven waarmee we onze woningen versneld verduurzamen en ons dorp energieneutraal maken. Op een rechtvaardige manier, zodat het voor iedereen mogelijk en betaalbaar is.

Rogier Krabbendam

Rogier Krabbendam - Beeld: Studio van der Plas

D66 wil de bouw van woningen versnellen, voor jonge gezinnen en voor ouderen die dichter bij de zorg en andere voorzieningen willen wonen. D66 wil ook investeren in een levendig centrum en daar meer ruimte bieden voor de fietsers en wandelaars. D66 wil schoon en veilig verkeer en prioriteit geven aan verbetering van de verkeersveiligheid voor onze schoolgaande kinderen. We willen de maximum snelheid verlagen – en daarmee ook het sluipverkeer tegengaan – en goed openbaar vervoer. D66 wil een Wassenaar waar iedereen mee kan doen, met kansengelijkheid in het onderwijs. Een Wassenaar waar we oog hebben voor inwoners met problemen of schulden. Want je bent pas vrij als iedereen dat is. Een Wassenaar waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Herken je je hierin? Stem dan 14, 15 of 16 maart op D66.

Rogier Krabbendam,

Lijsttrekker D66 Wassenaar