Nermina Kundic

Beeld: D66 Veenendaal

Veenendaal en ik

  • 46 jaar
  • Veenendaal

Dit jaar woon ik al 15 jaar in Veenendaal. Een plaats die alles heeft: goede voorzieningen, alles dichtbij en op de fiets te doen, een mooi centrum en prachtige natuur net over de gemeentegrenzen. En toch is er nog veel te doen.

D66 want

D66 is een partij die vanuit de visie op lange termijn handelt. De oplossingen van vandaag moeten bijdragen aan een betere toekomst. Daarom zetten we in op onderwijs en klimaat. Onderwijs zodat onze inwoners volop mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en klimaat om onze leefomgeving te beschermen. Door de klimaatverandering wordt ons voortbestaan bedreigd. De transitie naar schone energie en zo min mogelijk gebruik van grondstoffen is een vereiste willen we het tij kunnen keren. Veel Veenendalers zijn al bezig, maar er is veel meer nodig. Wat D66 betreft is de versnelling in deze ingrijpende transitie een top prioriteit.

Samen bouwen

Veenendaal is al langer een groeigemeente, er wordt volop gebouwd en zo langzamerhand heeft de bebouwing de gemeentegrenzen bereikt. Wat we vaak vergeten is dat groei niet alleen fysiek is. Iedereen heeft recht op een woning, maar ergens prettig wonen is veel meer dan dat. In deze tijd van Corona en ermee gepaard gaande maatregelen is het meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten. Buiten in het park, bij de speelplaats, op school, op het werk. En vooral hoe belangrijk het is om met elkaar te kunnen beleven: samen genieten van een concert, een theatervoorstelling, een kunstexpositie. Samen leren, samen spelen, sporten en van een wedstrijd genieten. Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen groeien door elkaar te inspireren en samen te leren. Dat is waar de gemeente de komende tijd op in moet zetten.

Verbinden voor de toekomst

In onze diverse stad zijn er vele scheidingslijnen: tussen arm en rijk, tussen vele levensbeschouwingen, tussen laag- en hoogopgeleid, tussen jong en oud etc. Coronapandemie heeft deze verschillen alleen maar vergroot. D66 staat voor een samenleving waar iedereen vrij is, maar waar we niemand laten vallen. Voor individuele ontplooiing, maar in verbinding met elkaar. Wij willen ons graag voor deze verbinding tussen mensen inzetten. Een plaats waar volop ruimte is om jezelf te zijn en het beste uit je zelf te halen, en tegelijk de helpende hand uitsteken naar degenen die het niet zelf kunnen redden en voor hen te zorgen. Met respect voor elkaar en gebruik makend van onze verschillen kunnen we betere oplossingen verzinnen voor nu en voor de toekomst.

Doe mee!
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
Stem D66!