John Niessen

Beeld: D66 Veenendaal

Als geboren Veenendaler voel ik me betrokken bij alles wat er in mijn woonplaats gebeurt. Daarbij vind ik respect voor de groene woonomgeving een van de belangrijke punten. Het is de verantwoordelijkheid van alle bewoners om hier op verantwoorde wijze mee om te gaan. Daarnaast ligt hier een belangrijke rol voor de Gemeente om het voortouw te nemen. 

  • 59 jaar
  • Veenendaal
  • Veenendaal

Onderwijs is de basis

Als D66’er onderschrijf ik dat goed en passend onderwijs de basis is van een samenleving. Voor de Gemeente de belangrijke taak om te kijken naar de behoefte die er is naar verschillende Onderwijs-
Vormen voor de diverse doelgroepen en deze op te nemen in het onderwijsbeleid. Omdat de samenleving continue verandert zou deze flexibiliteit terug te vinden moeten zijn in het Onderwijs-
Beleid van de Gemeente.

Cultuur en historie

Ook een rijke Cultuurbeleving op allerlei gebieden en belangstelling voor de historie  van Veenendaal dragen bij aan een woonomgeving waar iedereen een plaats in kan vinden. Voor de Gemeente een belangrijke taak om het  behoud van Kunst-, Cultuur- en Historische objecten te koesteren en te bewaren. Hierbij is het van belang dat een Gemeente als Veenendaal een transparant beleid voert. 

Wonen en doorstromen

Op het gebied van wonen (ontwikkeling) zou naast de traditionele vorm van woningbouw ook gedacht kunnen worden aan het geschikt maken van leegstand vastgoed voor starterswoningen en hierdoor de doorstroom  te bevorderen. Hier speelt ook de verandering van de samenleving en de vraag naar een grotere diversiteit aan be-
taalbare woningen een grote rol.