Tynaarlo last van verkeersoverlast A7

Verkeer Julianaplein Groningen - Beeld: Groningen bereikbaar

Wij maken ons zorgen over de drukte op de wegen in onze gemeente. Dit door de werkzaamheden aan de A7. Op https://www.groningenbereikbaar.nl staat dat er problemen zijn voor de hele stad. Maar de problemen zijn er ook in de omliggende gemeenten en dan vooral in de gemeente Tynaarlo. Veel verkeer gaat er in Hoogkerk af om via Ter Borch, Eelderwolde en Eelde-Paterswolde naar de A28 te gaan (of andersom via Eelde naar Hoogkerk).

Dit speelt allemaal binnen onze gemeente, maar de oorzaak ligt niet bij ons. De gemeente en provincie Groningen zijn hierin aan zet.

Wij hebben daarom aan het College van B&W van de gemeente Tynaarlo gevraagd of zij willen aandringen bij de gemeente Groningen om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid in onze gemeente aan te pakken. Je kunt denken aan verkeersregelaars en/of verkeersvertragende maatregelen. Vooral op plekken waar veel fietsers en voetgangers over steken.

Het zou natuurlijk bijzonder zijn als er wel omleidingsroutes ingesteld zijn, maar deze routes niet veilig zijn.

Wij vragen daarnaast aan het college, of ook Zuidlaren en De Groeve last hebben van omrijders, die van de A28 via deze dorpen naar de A7 rijden.
Wij gaan ervan uit, dat het college zo snel mogelijk aandringt bij Groningen om met oplossingen te komen. Ook willen we dat hierover goed gecommuniceerd wordt met de inwoners van Tynaarlo.