D66 maakt zich zorgen over de toekomst van de werkgelegenheid binnen de gemeente Tynaarlo.

Met name het wegtrekken van grote bedrijven binnen de regio ziet D66-raadslid Herman van Os als een doorn in het oog. 

Beeld: Krant van Tynaarlo

door Jeroen Kunst | nov 10, 2022 | Algemeen De krant van Tynaarlo

‘We maken ons zorgen, want je ziet om ons heen ontwikkelingen die een gevaar vormen voor de werkgelegenheid in onze regio. De NAM is bijvoorbeeld aan het afschalen en er nemen daarnaast ook veel andere bedrijven en instellingen afscheid van de regio. Niet gelijk, maar van een aantal bedrijven staat vast dat ze hun toekomst elders zien. Daarmee gaan er veel hoogwaardige arbeidsplaatsen verloren en die krijg je niet snel terug. Er zit indirect ook veel werkgelegenheid bij toeleverende bedrijven, dus je kunt de bestaande bedrijven maar beter behouden binnen de kop van Drenthe is onze opvatting. Niettemin is er momenteel sprake van het tegendeel. Ik heb echt niet de illusie dat wij vanuit het gemeentehuis de ontwikkelingen tegen kunnen houden, maar wij kunnen ons wel voorbereiden op de toekomst en op dat punt merken wij onvoldoende initiatief vanuit het college.’ De reden waarom bedrijven kiezen voor een andere omgeving zit niet ingewikkeld in elkaar vervolgt Van Os. ‘Je ziet dat bedrijven ons gebied verlaten, omdat andere gebieden beter aansluiten bij hun behoeftes. Ze kijken naar zaken als mobiliteit en de voorzieningen in een bepaald gebied.’

Vragen aan college

D66 heeft vragen gesteld aan het college en kreeg ook antwoorden, maar de antwoorden tonen volgens Van Os nog teveel een beeld waarin de politiek geen duidelijke visie voor ogen heeft. ‘De antwoorden laten zien dat er geen concrete plannen zijn. Er is geen duidelijke visie van wat we willen. We willen het onderzoeken, houden het nauwlettend in de gaten zijn voor mij niet de juiste termen. Ik mis ook de samenhang tussen alles waar de gemeente mee bezig is een beetje. Ik wil graag weten wat de gemeente gaat doen. Je kunt wel met alles en iedereen praten, maar je moet ook weten wat je eruit wilt halen. De gemeente Tynaarlo zit overigens wel aan tafel met de regio Groningen Assen (RGA) en de NOM. Dat is op zichzelf goed, want dan heb je slagkracht, maar de ervaring leert dan vaak dat de grote jongens er met het resultaat vandoor gaan en de kleine gemeentes blij moeten zijn met de kruimels die blijven liggen. Samenwerking met grote partijen is dus goed, maar je moet wel weten wat je er uit wilt halen. Volgens D66 is er behoefte aan visie en concrete ideeën. Als je naar ons verkiezingsprogramma kijkt dan lees je bijvoorbeeld dat wij van Groningen Airport Eelde een Multi-port willen maken, een plek waar bedrijven elkaar kunnen opzoeken en waar leerlingen in de praktijk kunnen leren. Zulke ideeën kun je als gemeente oppakken en helpen om werkgelegenheid te behouden en te bevorderen. We zullen bij de behandeling van de Omgevingsvisie de raad proberen te overtuigen van onze visie en het idee van een Multi-port.’

Het college laat in haar reactie op de gestelde vragen een ander geluid horen. Elk jaar houdt de gemeente Tynaarlo een onderzoek in samenwerking met de Provincie Drenthe om na te gaan hoe de ontwikkeling is op het gebied van werkgelegenheid. Op basis van deze cijfers kan worden nagegaan welke sectoren extra aandacht nodig hebben qua werkgelegenheid. Uit het laatste werkgelegenheidsonderzoek blijkt dat voor de gemeente Tynaarlo de werkgelegenheid stabiel is, zowel qua aantal vestigingen als arbeidsplaatsen. Voor de ‘kop van Drenthe’ ziet de gemeente Tynaarlo uit het werkgelegenheidsonderzoek ook een stabiel beeld naar voren komen. Het college is zich er echter van bewust dat de komende jaren een aantal grotere organisaties (hoogstwaarschijnlijk) de ‘kop van Drenthe’ zal verlaten. Zij zullen daarom de werkgelegenheidscijfers en ontwikkelingen op ondernemingsniveau nauwlettend blijven volgen. De gemeente neemt deel aan de Regio Groningen–Assen en heeft ook in Drents verband onder andere VDG-overleg over de (regionale) economie. Via die samenwerkings- en overlegstructuren komt ook, mocht dat aan de orde zijn, de inzet en voortgang van eventuele regionale (compensatie) afspraken aan de orde. De gemeente Tynaarlo kan en zal haar inbreng daarin leveren.