Sterke economie voor een bloeiende samenlevingWe hebben een sterke economie en een succesvol bedrijfsleven nodig voor een bloeiende samenleving. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg en al die andere mooie dingen. Alleen zo zijn er genoeg banen en kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Door de coronacrisis zijn een aantal sectoren en ondernemers ongekend hard getroffen. Deze getroffen sectoren en ondernemers verdienen onze steun. Indien zij niet in aanmerking komen voor landelijke steunpakketten moeten zij worden geholpen door de gemeente indien mogelijk.

Duurzaam ondernemen

Tegelijk weten we ook dat, op de lange termijn, de economie niet ongecontroleerd kan doorgroeien. De grenzen van het huidige economisch model komen in zicht, we stuiten op ecologische grenzen: grondstoffen raken op, de aarde warmt op, de leefomgeving staat onder druk en de biodiversiteit neemt af. Ondernemers van deze tijd boren nieuwe markten aan en groeien door duurzaam te ondernemen.

De industrieën in de Kanaalzone staan voor een enorme technische uitdaging in het bedenken van duurzame oplossingen voor het energie en klimaat vraagstuk en de circulaire economie. Tegelijkertijd is het een boeiende uitdaging omdat deze industrieën het verschil kunnen maken en pionieren in het duurzaam ondernemen.

Onze aanpak

  • Regelmatig overleg met ondernemers. D66 wil dat de gemeente het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk maakt zich in Terneuzen te vestigen, te starten en te groeien. Geen regels om de regels. Dit betekent ook dat het gemeentebestuur regelmatig in overleg treedt met de ondernemers om te horen wat er leeft over herinrichting van bedrijventerreinen, gebieds- en stadsontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, aanleg van nieuwe infrastructuur en dergelijke.
  • Werken aan grensontkennende integratie. Ook wij willen het economisch beleid interregionaal en internationaal aanpakken. Vanwege de ligging van Zeeuws-Vlaanderen willen we hier constant over de landsgrens naar België kijken. De havenfusie is een katalysator van de grensontkennende economische integratie tussen Vlaanderen en onze regio.
  • Steun voor startups en MKB. D66 is bij uitstek een partij voor ondernemers en innovatie. Startups en het MKB zijn de motor van banen en duurzame innovatie. En dus belangrijk voor onze economie en regio.
  • Steun voor duurzaam ondernemen.  D66 wil dat bedrijven maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Gemeenten dienen het duurzaam ondernemen en het duurzaam bouwen van bedrijfspanden te stimuleren, bijvoorbeeld met lagere bouwleges.
  • Onderwijs sluit aan op bedrijfsleven. Voor D66 is goed onderwijs een noodzakelijke investering in de toekomst van onze regio. Het onderwijsaanbod moet naadloos aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. D66 is er voorstander van om samen met het bedrijfsleven beleid te ontwikkelen waardoor minder jongeren uit de regio vertrekken, want we kunnen iedere jongere die beschikbaar is voor de arbeidsmarkt gebruiken, en als blijvende inwoner.