Sporten maakt gezond
Mensen die sporten leven langer, voelen zich beter en hebben overwegend minder gezondheidskwalen. Sportverenigingen zorgen voor een gemeenschapsgevoel en zingeving. Het lid zijn van een sportclub kan de fysieke en mentale gezondheid bevorderen.

Sportieve buitenomgeving

Je hoeft niet persé te sporten om aan een gezonde dosis beweging te komen. Regelmatig wandelen door je buurt is ook goed. We willen daarom een buitenomgeving die je stimuleert om actief te zijn en die voor iedereen toegankelijk is. Sport verdient een plek in onze gemeente. Onze visie is het vergroten van het sportaanbod in de openbare ruimte en ervoor zorgen dat sportfaciliteiten voor alle inwoners toegankelijk zijn.

Onze aanpak

  • Rondje Kreek afronden. Het Rondje Kreek moet nu eindelijk eens worden afgemaakt, zodat onze inwoners worden uitgenodigd op een gezonde manier te genieten van de Otheense Kreek.
  • Sportaccommodaties met kwaliteit. D66 vindt de kwaliteit van een sportaccommodatie belangrijker dan een accommodatie in elke kern. Daarbij streven we naar een maximaal gebruik door de gemeenschap en naar een zo groot mogelijke bezetting van accommodaties. Dit betekent dat meerdere organisaties van dezelfde locatie gebruik kunnen maken, voor zowel binnen- als buitensport. De gemeente heeft een regiefunctie, maar is terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en exploitatie.
  • Een sportieve buitenruimte. Tijdens de lockdowns hebben we gemerkt hoe belangrijk onze buitenruimte is om fit en vitaal te blijven. We staan daarom positief tegenover aanvragen van sportfaciliteiten in de buitenruimte.
  • Speeltuinen. Speeltuinen voor kinderen zijn belangrijk, zodat zij leren dat bewegen plezier brengt. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de kinderen kunnen spelen in een groene omgeving.
  • Buurtsportcoaches. Met de inzet van buurtsportcoaches willen we een betere verbinding tussen zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties realiseren. Nu de voetbalvereniging in Sluiskil is opgeheven, maar het voetbalveld er nog wel ligt, is Sluiskil de aangewezen plek om met een buurtsportcoach te beginnen.
  • Breedtesport.  D66 Terneuzen is van mening dat sport door alle lagen van de bevolking beoefend moet kunnen worden. Daarom zetten wij in op breedtesport en evenementen als Marathon Zeeuws-Vlaanderen en Ride for the Roses.
  • Veilig sportklimaat. Om een veilig sportklimaat te realiseren, willen we dat clubs gratis de
  • verplichte verklaring omtrent goed gedrag (VOG) kunnen aanvragen bij het aanstellen van vrijwilligers. Daarnaast vragen we hen een vertrouwenscontactpersoon aan te wijzen.