Kunst en cultuur verbindt


D66 vindt dat kunst en cultuur een inherente waarde hebben. Kunst en cultuur verbindt bewoners en andere beleidsterreinen. D66 wil open staan voor initiatieven vanuit de samenleving. Door een inventarisatie van behoeften worden ook verbindingen gelegd.

Cultuurnota: nu uitvoering

D66 is blij met de cultuurnota van de gemeente Terneuzen en met het instellen van het Terneuzense dichtersgilde. De nadruk in de komende periode moet liggen op de uitvoering van het cultuurbeleid. Hoe gaan de ambities uit de cultuurnota waargemaakt worden?

Samenwerking Zeeuws-Vlaanderen en het grensgebied

D66 Terneuzen wil vooral de nadruk leggen op de samenwerking met de andere Zeeuws Vlaamse gemeenten Hulst en Sluis. De culturele identiteit van Terneuzen is ingebed in Zeeuws-Vlaanderen. De combinatie van het landschap en de industrie weerspiegelt de fysieke en mentale ruimte voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Ook met het grensgebied kunnen interessante cross-overs ontstaan. We zien dat al in de samenwerking met Gent.

Lokale podia en theaters goed onderhouden

Voor de gemeente Terneuzen betekent dat naast het goed onderhouden van PIT, Porgy en Bess en het Scheldetheater hierbij niet de kernen met hun lokale podia moeten worden vergeten. Deze zorgen voor verbinding en dragen daarmee bij aan de leefbaarheid in de hele gemeente.

Cultuurhistorie

Het poldergebied, de dorpen, de buurtschappen en de Staats-Spaanse Linies geven een specifieke en bezienswaardige charme aan het buitengebied. D66 is van mening dat naast de reeds aanwezige bescherming er bij nieuwe projecten rekening moet worden gehouden met deze kernkwaliteiten. Wij geven daarbij voorrang aan het beschermen van streekhistorie en de streekeigen elementen.

Musea: weergave van de culturele identiteit

De musea in Terneuzen leggen vooral veel erfgoed en historie vast. Gestreefd moet worden naar meer wisselende exposities waardoor ook de eigen bevolking het museum meer dan één keer bezoekt en er publiek van buiten Zeeuws-Vlaanderen getrokken wordt. Hierbij dient meer aandacht te zijn voor jongeren. Het is belangrijk een nieuw publiek aan te spreken dat Zeeuws-Vlaanderen nodig heeft.

Bibliotheken voor sociale cohesie

D66 steunt plannen voor moderne bibliotheken die zijn toegespitst op het digitale tijdperk, die veel meer zijn dan een gebouw met boeken, en naast een ontmoetingsplaats, ook een digitaal portaal vormen voor literatuur en informatie. Zij zorgen daarmee voor sociale cohesie en versterking van de jeugd in achterstandssituaties.

Onze aanpak

  • Burgerparticipatie stimuleren. Door beschikbaar stellen van budgetten via ‘open calls’ kunnen initiatieven vanuit de samenleving gefaciliteerd worden.
  • Aandacht voor jongeren. Jongeren vormen een nieuw publiek dat Terneuzen ook qua werkgelegenheid nodig heeft. Kunst -en cultuuruitingen die jongeren aanspreken maken ons gebied aantrekkelijker voor hen.
  • Culturele identiteit als uitgangspunt. De combinatie van de polders met de industrie zit in de vezels van iedere Zeeuws-Vlaming. Dat betekent dat dit specifieke karakter van onze streek beschermd moet worden. Aan de andere kant kan voor kunst- en cultuuruitingen een verbinding met de industrie gezocht worden.