Het begint met onderwijs

Een goede start begint met onderwijs. Onderwijs is de basis voor een samenleving waar iedereen tot zijn recht komt en mensen de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is meer dan les geven. Wij vinden dat onderwijs elk kind de kans moet bieden om mee te doen aan sport, cultuur, muziek en het ontdekken van techniek en natuur.
 
Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot goed onderwijs in duurzame multifunctionele gebouwen. Om goed te kunnen leren moeten alle kinderen en jonge mensen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op de Terneuzense scholen. Daarom hebben wij extra aandacht voor kwetsbare leerlingen.  

Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is nu een actueel onderwerp in de gemeente Terneuzen. Met het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs zijn belangrijke stappen gezet voor investeringen in de schoolgebouwen van Hoek, Westdorpe, de Rivierenbuurt en Othene. D66 Terneuzen is blij met deze stappen waarmee de leerlingen, ouders en docenten nu eindelijk iets hebben om naar uit te kijken. D66 zal erop toezien dat er goede duurzame  onderwijsgebouwen worden neergezet. Een schoolgebouw is meer dan een verzameling klaslokalen. D66 pleit voor multifunctionele gebouwen waar onderwijs en de maatschappij samenkomen en indien mogelijk ook instellingen als kinderopvang, bibliotheek, buurtverenigingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties zijn gehuisvest. Wat kinderopvang betreft is D66 voor een ruimhartige regeling voor kinderopvang/startgroepen.   

Lodewijk College

In 2018 ontstond het Lodewijk College door een fusie tussen de “Stedelijk Scholen Gemeenschap de Rede” en het “Zeldenrust-Steelantcollege”. Omdat de schoolgebouwen verouderd zijn, met name het gebouw aan de Zeldenrustlaan, zijn de lokalen niet meer geschikt voor de huidige manier van lesgeven. Daar komt bij dat er nu les wordt gegeven op twee verschillende locaties, Oude Vaart en Zeldenrustlaan, wat extra kosten met zich meebrengt en ongewild leidt tot gesegregeerd onderwijs. D66 vindt het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met schoolgenoten van allerlei niveaus en achtergronden. Eén nieuw gebouw voor het Lodewijk College is daarom onontbeerlijk.
 
Al in 2018 is er een concrete huisvestingsvraag ingediend bij de gemeente door het voortgezet onderwijs. Tot op heden is er nog veel onduidelijk over de nieuwe locatie voor de middelbare school. Wat wel zeker is, is dat nieuwbouw een forse investering is en een zware wissel zal trekken op de gemeentelijke begroting. Aanvankelijk werd uitgegaan van een investering van 40 miljoen. De kosten in de bouw lopen echter fors op en daarom wordt nu al gesproken over een bedrag van 50 tot 60 miljoen. Reden te meer om nieuwbouw niet langer uit te stellen.

D66 is voor het Lodewijk College altijd voorstander geweest van een nieuwe onderwijscampus aan de Zeldenrustlaan. Meerdere partijen zijn betrokken bij deze innovatieve onderwijscampus waarbij de potentiële partners ROC Scalda en ziekenhuis Zorgsaam al zijn gevestigd in de nabijheid van de Zeldenrustlaan.
 
Met het Centrum voor Toptechniek, gevestigd in het gebouw van ROC Scalda, is al sprake van een unieke onderwijssamenwerking van de voortgezet onderwijsinstellingen in Zeeuws-Vlaanderen, ROC Scalda, bedrijfsscholen en bedrijven.
 
Met het Zorghuis van de Toekomst komt er opnieuw een unieke vorm van samenwerking naar Zeeuws-Vlaanderen, maar dan voor de zorgopleidingen. Het ligt voor de hand om op de nog te ontwikkelen onderwijscampus alvast een plekje te reserveren voor het Zorghuis van de Toekomst.
 
Verder zou een aantrekkelijke onderwijscampus ook kunnen helpen tegen de krimp en tegen de weglek van leerlingen naar scholen in België

Tot slot is goede bereikbaarheid van zorg en onderwijs met het openbaar vervoer van wezenlijk belang. Zeker voor een regio als Zeeuws-Vlaanderen, waar het niet eenvoudig is om het openbaar vervoer op peil te houden. Door het Lodewijk College, ROC Scalda en Zorgsaam te centreren, is een nieuwe verbeterde OV-hub bij het ziekenhuis een reële mogelijkheid met goede OV-verbindingen om de passagiers van en naar Zorgsaam, ROC Scalda en Lodewijk College te vervoeren