Posters plakken op verkiezingsborden uit de gratie.

Het is in verkiezingstijden een vertrouwd beeld: politieke partijen die op pad gaan met de lijmkwast en een stapel posters. Plakken maar! Maar in Terneuzen lijkt deze traditie uit te sterven. Want de gemeente Terneuzen heeft besloten geen borden meer te plaatsen om verkiezingsposters op te plakken. Er worden ook geen voorgedrukte spandoeken meer opgehangen. Het is de partijen wel toegestaan om posters op een sandwichbord om een lantaarnpaal te zetten.

‘Schadelijk voor de democratie’

Cees Freeke heeft zich hierover niet onterecht boos gemaakt in de PZC van 14 februari. “Je maakt het kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad lastig om zich te presenteren aan het volk. Dat is schadelijk voor de democratie,” aldus Freeke. “Het aanplakken van posters is voor veel politieke partijen een belangrijk middel om hun deelname aan de verkiezingen onder de aandacht te brengen.” Geld dat gemeenten ontvangen van het Rijk voor het organiseren van de verkiezingen is ook bedoeld voor verkiezingsborden.

Collegebesluit

In het PZC-artikel wordt echter gesteld dat de fractievoorzitters van de huidige gemeenteraad zouden hebben besloten de verkiezingsborden en spandoeken uit de gratie te doen. Dat is niet juist. Het was het College van B en W (bestaande uit o.a. de lijsttrekkers van TOP/Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie) die dit heeft besloten. Aan de fractievoorzitters is alleen gevraagd waar zij hun voorkeur aan geven.

Bananenvrijstaat
Terneuzen

Als fractievoorzitter van D66 Terneuzen heb ik toen aangegeven dat wij ons iedere keer met verkiezingstijd mateloos ergeren aan de ontelbare hoeveelheid  foeilelijke verkiezingsposters aan lantaarnpalen die niet alleen zorgen voor een rommelig straatbeeld, maar ook tot verkeersonveilige situaties leiden. In verkiezingstijd lijkt de gemeente Terneuzen wel een soort van bananenvrijstaat te zijn geworden.

Beeld: Chiquita

Spandoeken of reclamezuilen

D66 geeft, net als Cees Freeke, de voorkeur aan voorgedrukte spandoeken of tijdelijke reclamezuilen. Dat is veel netter en levert geen gevaar op voor het verkeer, omdat er geen borden en posters kunnen wegwaaien. De inwoners van Terneuzen kunnen zich bovendien weer zonder plaatsvervangende schaamte op straat begeven. D66 Terneuzen doet daarom niet mee aan deze absurde ratrace van het plaatsen van sandwichborden aan lantaarnpalen.