Reactie D66 inzake VDL Nedcar

Vanaf dat BMW het contract met VDL Nedcar opzegde, leverde dat zorgen op over de banen van de werknemers van Nedcar en de werkgelegenheid in de regio. Ook het wegvallen van dit stuk maakindustrie voor de regio en voor Nederland was geen goed vooruitzicht.

Beeld: ANP

Faciliteren VDL Nedcar Born

Vanaf dat BMW het contract met VDL Nedcar opzegde, leverde dat zorgen op over de banen van de werknemers van Nedcar en de werkgelegenheid in de regio. Samen met de Brightlands Chemelot Campus, het bruisende MKB en het Groene Net, vormde VDL een groot blok in de economische motor van Zuid-Limburg en Sittard-Geleen. Ook het wegvallen van dit stuk maakindustrie voor de regio en voor Nederland was geen goed vooruitzicht. Daarom zijn gemeente (raad en college), provincie en rijk samen met VDL aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat Nedcar in beeld kwam bij potentiële opdrachtgevers. Daarom dat D66 in de Staten en gemeenteraad via het PIP van februari 2022 de ruimtelijke kaders mogelijk maakte bij VDL. Daarnaast hebben wij als D66 onze (landelijke) partijlijnen uiterst benut. 

Toekomstige mogelijkheden en hulp werknemers

Uiteindelijk is het aan VDL om met een potentiële opdrachtgever of koper tot overeenstemming te komen, helaas moeten we constateren dat dat vooralsnog niet is gelukt. VDL en de overheden moeten er samen met UWV en andere partners nu voor zorgen dat medewerkers snel naar nieuw werk begeleid worden, daarom blijven we hen steunen  nu en in de toekomst – waar we dat kunnen. Gelukkig is de arbeidsmarkt nu niet ongunstig, en zeker niet voor mensen met affiniteit met techniek. Evengoed blijft het voor mensen die zich verbonden voelen met hun werk en trots zijn op de auto’s die ze bouwen verschrikkelijk dat het niet is gelukt om een nieuwe opdrachtgever te vinden. D66-Defensie Minister Kajsa Ollongren heeft de bouw van militaire voertuigen bij VDL voorgesteld. Hoewel dit waarschijnlijk niet in de aantallen zal zijn van de Mini en BMW X1, is elke opdracht er één die kan bijdragen aan werkgelegenheid. Dit is positief voor werknemers, Sittard-Geleen en de regio Zuid-Limburg.

Kritische kijk D66 en groenbehoud

In de commissievergaderingen van PS en Raad waar de voortgang van het infraproject rondom de ‘uitbreiding nedcar’ zoals het heette, werd besproken, heeft D66 er altijd op aangedrongen dat er met name ook via EZK (rijk) alles aan werd gedaan een nieuwe opdrachtgever te vinden. Toen meer duidelijk werd dat het steeds lastiger ging worden hebben we erop aangedrongen zoveel mogelijk te doen om alternatieve werkgelegenheid voor werknemers van Nedcar te organiseren. Tegelijkertijd zijn we kritisch over het infraproject dat nog niet was gestart in uitvoering, dat was gericht op uitbreidende bedrijvigheid, die nu alleen maar lijkt te krimpen. Natuurcompensatie was daarbij echter wel een vereiste, dit blijft ook zo voor D66. Waar groen weg is, moet (liefst méér) groen en natuur terugkomen.