Complottheorieën en uitsluiting besturen de stad niet: D66 gooit deur dicht voor FvD en PVV in Sittard-Geleen.

Beste inwoners van Sittard-Geleen,

Dagelijks worden we geconfronteerd met het maken van keuzes en over een dikke maand staan we voor een iets grotere keuze. Dan gaan we namelijk naar de stembus en mogen wij — de inwoners van Sittard-Geleen — bepalen wat wij willen met onze stad. De keuze die wij op 14, 15 en 16 maart maken, zal bepalend zijn voor hoe wij samen de toekomst ingaan met Sittard-Geleen. En dat voor 4 jaar lang.

Voor een open en inclusieve stad, zoals Sittard-Geleen, vraagt dat om een daadkrachtig bestuur, een bestuur dat het belang van alle inwoners voorop heeft staan en het beste resultaat wil behalen voor de stad. Een goed beleid waar waarden en normen ertoe doen is daarom cruciaal. Dat is de D66-visie die wij onderschrijven.

Sittard-Geleen kan niet bestuurd worden door middel van complottheorieën, opruiende figuren, antidemocratische ideeën en/of een intolerant gedachtegoed — waarbij uitsluiting en discriminatie de kernwaarden zijn. Waarden die bij de partijen Forum voor Democratie (FvD) en Partij voor de Vrijheid (PVV) hoogtij vieren. Partijen waarbij hardwerkende mensen met een migratieachtergrond, inwoners met een andere geaardheid en/of de wat minderbedeelden in de kou worden gezet en worden uitgesloten van deelname aan de samenleving in Sittard-Geleen. D66 accepteert dat niet. D66 gooit daarom de deur dicht voor deze partijen. D66 gaat in Sittard-Geleen géén bestuurlijke samenwerking aan met FvD en PVV. D66 zal daarbij ook kritisch kijken naar de nieuwe partij ”PUUR Sittard-Geleen” (blanco) waarin o.a. ex-PVV’ers en voormalig FvD’ers zich verenigd hebben.

En u vraagt zich misschien af, waarom deze stelligheid? Allereerst omdat wij onze inwoners c.q. kiezers, vóór de verkiezingen duidelijkheid willen geven en daarbij nadrukkelijk kiezen voor een tolerante, inclusieve en transparante manier van bestuur. Zoals D66 reeds in het verkiezingsprogramma heeft benoemd: ”D66 neemt verantwoordelijkheid en is op basis van inhoudelijke overeenstemming bereid om samen te werken met constructieve partijen”.

D66 kiest voor een constructieve samenwerking omdat de uitdagingen in Sittard-Geleen niet meer op zich laten wachten. Ze staan namelijk al voor de deur. Het klimaat, de woningmarkt, onze accommodaties, het onderhoud van de openbare ruimte, het ondernemersklimaat en wegtrekkende jongeren. Allemaal vraagt het om directe actie.

Als we kijken naar de watersnood van afgelopen zomer; het was verschrikkelijk, het liet duidelijk zien dat klimaatverandering geen ver-van-ons-bed-show meer is. Samen met alle Limburgers sloegen we de handen ineen om elkaar te helpen en het leven weer iets beter te maken. De inclusieve samenwerking met elkaar en het serieus nemen van problemen is wat ons sterker maakt in het aangaan van uitdagingen — hoe moeilijk ze soms ook zijn. Daarom is D66, als meest pro-Europese partij, ook erg gefocust op Euregionale samenwerking, omdat teamwork ons als grensgemeente, grenzend aan België en Duitsland, verder brengt.

Het anti-Europa verhaal en isolationisme van FvD en PVV maken Sittard-Geleen een zwakke speler in de grensregio. Dat is desastreus voor onze stad, zeker wanneer bovengenoemde partijen de overige uitdagingen simpelweg negeren, het aanvliegen vanuit sprookjesachtige gedachten of via het uitsluiten van inwoners. Voor D66 dus een no-go om hiermee een coalitie te vormen.

Ons verhaal is helder! D66 kiest voor een stad waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Voor een Sittard-Geleen dat (letterlijk) de samenwerking opzoekt over de grenzen, constructief samenwerkt met andere partijen en daadwerkelijk actie onderneemt op klimaat, de woningmarkt en het ondernemersklimaat. Dat is het D66 verhaal, een succesvolle toekomst voor Sittard-Geleen en ons allen.

Namens het hele team van D66 Sittard-Geleen,

Met vriendelijke groet,


Pepijn Pi
Lijsttrekker D66 Sittard-Geleen