Algemene Beschouwingen: Raadsvergadering 9-10 november

Tijdens de Raadsvergadering van 9 en 10 november (2022) vond o.a. de begrotingsbehandeling plaats. Vele voorstellen van D66 zijn daarbij breed aangenomen d.m.v. een mooie samenwerking met andere partijen.

Reactie Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne op Raadsvergadering 9 & 10 november 2022

Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: D66

Mobiliteitsaanpak

Via de Mobiliteitsaanpak wil Sittard-Geleen uitvoering geven aan de mobiliteitsopgaven en -ambities voor de periode 2022-2032. D66 is enthousiast over de plannen in het voorstel aangezien er wordt ingezet op duurzaamheid/gedragsverandering, de fiets een prominentere rol krijgt en het openbaar vervoer sterk wordt gestimuleerd. Tijdens de behandeling van de Mobiliteitsaanpak heeft D66 een amendement en motie ingediend.

Ons amendement zorgt ervoor dat de Mobiliteitsaanpak in haar uitvoering van projecten aansluit bij de klimaatdoelstellingen en zoveel mogelijk klimaatneutraal te werk gaat.

De motie van D66 werd ingediend als aanvulling op het plan in zijn geheel. Het aanvullende voorstel van D66 zorgt ervoor dat de mobiliteit van Sittard-Geleen aansluiting zoekt binnen de Euregio. De D66-motie roept o.a. op om: de inzet van bestaande grensoverschrijdende verbindingen (zoals de SB3-lijn naar Geilenkirchen) te verbeteren, meer Euregionale OV-verbindingen te creëren (denk aan de sneltrambus Sittard-Maasmechelen-Genk-Hasselt) en te kijken naar het opzetten van extra internationale vervoersservices, zoals deelauto’s en/of lange afstandsbussen (bijvoorbeeld Flixbus). De motie en het amendement kon op brede steun rekenen in de Gemeenteraad. De voorstellen werden mede-ingediend door de fracties: GOB, CDA, GroenLinks-PvdA, PIT en VVD


Inbreng D66 Ronde: Mobiliteitsaanpak Sittard-Geleen — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: D66

De inbreng van D66 inzake de Rondevergadering Programmabegroting 2023 en Algemene Politieke Beschouwingen kunt u hier terug kijken. D66 is tevreden over de begroting en heeft daarmee kunnen instemmen ermee.

Inbreng D66 Ronde: Programmabegroting 2023 — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

Inbreng D66 Raad: Programmabegroting 2023 & Algemene Beschouwingen — Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne

Fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen

D66-moties

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft D66 nog enkele moties ingediend. De eerste motie betrof een algeheel vuurwerkverbod voor Sittard-Geleen en het organiseren van gemeentelijke lichtjesshows als veilig en duurzaam alternatief voor de nieuwjaarsviering en traditie. Deze motie is mede van GroenLinks-PvdA. Helaas kon deze motie nog niet op steun rekenen bij een meerderheid van de partijen.

De overige motie van D66 betrof het organiseren van een Euregionale Raadsconferentie in het kader van het versterken van de Euregionale samenwerking. Deze motie kon ook deze keer weer op brede steun rekenen van van de Gemeenteraad. Tevens het College van B&W vond de motie erg sympathiek. De D66-motie ”Euregionale Raadsconferentie werd mede-ingediend door de partijen: GOB, CDA, GroenLinks-PvdA en VVD.

Overige moties

Daarnaast kamen er ook genoeg moties van andere partijen die op steun van D66 konden rekenen. De motie ”Onderzoek Glanerbrook” van GOB en CDA diende we mee in. Tevens deed D66 mee met de motie van GroenLinks-PvdA inzake het ”Sociaal Lokaal Energiebedrijf”. De moties van PIT en VVD daar stemde de fractie van D66 voor. Betreffende de andere moties die behandeld werden tijdens de Raadsvergadering van 9 en 10 november, deze waren of ingetrokken of verworpen (waar D66 dus ook tegen stemde).

Inbreng D66 Glanerbrook (Ronde)

Via onderstaande video kunt u de bijdrage van D66 zien inzake vervolg onderzoek Glanerbrook door Burgerlid Ellen Vaessen-ten Haaf.

Inbreng D66 Ronde: Onderzoek Glanerbrook — Burgerlid Ellen Vaessen-ten Haaf

Ellen Vaessen-ten Haaf - Beeld: Gemeente Sittard-Geleen