Slimme, duurzame mobiliteit voor iedereen

Wij zijn continu in beweging. Nederlanders zijn gemiddeld 1,5 ur per dag onderweg. Naar verwachting zal onze mobiliteit de komende jaren drastisch veranderen. Gaan we van hebben naar delen? Praten verkeerslichten, auto’s, treinen en bussen straks allemaal met elkaar? Wat regelen we straks collectief en hoeveel hebben we zelf nog? Deze ontwikkelingen hebben grote impact op onze fysieke omgeving. Tegelijkertijd staan we nu voor grote uitdagingen. De files nemen in rap tempo toe en het OV in de Randstad zit vol. Door minder in te zetten op asfalt en meer te gaan voor slimme oplossingen, kunnen we problemen op de weg structureel aanpakken. En omdat we niet weten wat de toekomst brengt kunnen flexibele MIRT trajecten ervoor zorgen dat oplossingsrichtingen mee veranderen met de ontwikkelingen in de mobiliteit. In de drukke Randstad is het OV een belangrijke schakel in de stedelijke bereikbaarheid. In deze schakel moeten we blijven investeren.