Ruimte op orde in het buitengebied

Wijdse rivieren en prachtige landschappen. Onze Nederlandse natuur is divers. Maar hoe passen we hernieuwbare energie in in het landschap? En op welke manier versterken we onze dijken of geven de rivieren ruimte? Wat doe je met een snelweg die weilanden doorkruist? De nieuwe omgevingsvisie biedt handvatten om ruimtelijke vraagstukken op de pakken, maar biedt meer ook ruimte voor goede inpassing, eigen inbreng en kwaliteit. Als thema-afdeling denken we mee over deze ontwikkeling en helpen we afdeling met vraagstukken op gebied van ruimtelijke ontwikkeling.