Water omarmen

Water! We kunnen niet zonder en we kunnen niet met. Water is één van de sturende factoren in de fysieke leefomgeving en van grote betekenis voor de aantrekkelijkheid, veiligheid en ruimtelijke dynamiek van gebieden. De afgelopen jaren hebben we ons in Nederland gewapend tegen het water. Ruimte voor de rivier is een succes en het Deltaprogramma gaat ons verder beschermen tegen hoogwater in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we gezien dat ook water uit de lucht voor grote problemen kan zorgen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we in de toekomst steeds vaker met extreme regen te maken krijgen. Onze steden moeten worden klaargemaakt voor deze grote hoeveelheden hemelwater. Tegelijkertijd maken we ons water schoner, want schoon drinkwater; daar kunnen we niet meer zonder.