Zgjim Osmani

Zgjim Osmani - Beeld: Zgjim Osmani

Ik zet mij als fractie-assistent in voor een betere toekomst voor Rijswijk: een duurzame en groene gemeente.

  • 27 jaar
  • Prishtina, Kosovo
  • Rijswijk
  • Hij/hem

In 1999 zijn mijn ouders gevlucht uit Kosovo, op 4-jarige leeftijd belandde ik in Nederland. Van mijn jeugd herinner ik mij nog goed dat mijn ouders afhankelijk waren van de voedselbank en van tweedehands kleding. Desondanks zorgden mijn ouders er altijd voor dat ik er netjes en verzorgd uit zag. Op de basisschool kreeg ik weleens complimenten van mijn leraren, “Wat zie jij er goed uit! Is dat een nieuwe trui?”. Voor mij was het enigszins een nieuwe trui te noemen, helaas schaamde ik mij om te vertellen dat het een tweedehands kledingstuk was.

Weinig mensen weten hoe het is om te vluchten voor vrijheid en om onder de armoedegrens te leven. D66 betekent voor mij vrijheid, waarbij we niemand laten vallen. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn/haar hoofd. Door de huidige woningcrisis staan we voor een grote uitdaging.

Namens D66Rijswijk wil ik mijzelf als fractie-assistent inzetten voor dit probleem. Rijswijk moet een voorbeeld zijn als het gaat om het bouwen van duurzame woningen. Op die manier kunnen we in Rijswijk de energietransitie versnellen en zo komen de klimaatdoelen stap voor stap dichterbij. De komst van meer woningen gaat samen met een sterke toename van (rest)afval. Restafval in Rijswijk bevat voor meer dan de helft waardevolle grondstoffen! We moeten anders omgaan met afval, voor een circulaire economie waarbij we het milieu minder belasten. Dit doen we door de hoeveelheid restafval te verminderen en het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen te stimuleren.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dat is Park Overvoorde! Een prachtig historisch landgoed waar ik graag kom om te wandelen, ontspannen en te genieten van de natuur.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeente Rijswijk heeft nu de kans om ervoor te zorgen dat er meer duurzame, betaalbare en sociale woningen komen voor alle doelgroepen in Rijswijk, met meer behoud en uitbreiding van groengebieden ten gunste van de leefbaarheid. De gemeente moet werken aan duurzame en betrouwbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Er moet anders worden omgegaan met afval, de gemeente moet het scheiden van recyclebare grondstoffen stimuleren om te besparen op nieuwe grondstoffen en geld!

Wat wil jij als fractie assistent veranderen?

Het realiseren van meer betaalbare huur- en koopwoningen, sociale huurwoningen en renovatie van bestaande sociale woningbouw. Een zo groen en zo blauw mogelijke ontwikkeling van nieuwbouwwijken in Rijswijk (o.a. Pasgeld). Meer aandacht voor het isoleren van woningen, meer schone energieopwekking met behulp van zonnepanelen en meer publieke laadpalen voor elektrische auto’s. Effectief scheiden van afval blijven stimuleren d.m.v. communicatie, vooral op het gebied van GFT afvalscheiding. Rijswijk de meest duurzame gemeente maken in Zuid-Holland!