Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Business Club D66

Businessclub D66

D66 is een ondernemerspartij. Sociaal-liberalen hebben een persoonlijke maar ook een ondernemende ambitie voor Nederland. En waardevolle ideeën voor onze politici.

Business Club D66 faciliteert kennisuitwisseling tussen ondernemers, experts en politici. Om begrip te kweken, ideeën te delen en kansen te creëren voor een gunstig en duurzaam ondernemingsklimaat.

D66 krijgt door de Business Club een beter beeld van haar ondernemende achterban en kan die sterker aan zich gaan binden. Voor een sterker D66 en een sterker Nederland.

Doelen

  • Bevorderen van de onderlinge banden en uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen binnen ondernemend D66.
  • Bijdragen aan het politiek proces door het bedrijfsleven te betrekken bij standpuntbepaling.
  • Binden van een bredere en meer diverse achterban om de Business Club waardevoller te maken en D66 sterker.

Hoe?

  • Jaarlijks 4 tot 6 bijeenkomsten met ondernemende gastspreker en een debat met D66-politicus
  • Georganiseerde themadiscussies met een volksvertegenwoordigers en bestuurders
  • Platform voor initiatieven als bijvoorbeeld het groeiboekje ‘Deltaplan voor Nederlandse economie’ en ‘Nieuwe Groei voor Nederland’
  • Netwerk met maatschappelijk betrokken ondernemers
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuurders en volksvertegenwoordigers

Waar?

Op de bedrijfslocatie van een spreker, rond het Binnenhof, of ergens anders in of rond Nederland.

Lidmaatschap

Business Club D66 kent zo’n 150 leden: ondernemers, bestuurders, experts en ambtenaren. Wij juichen een diverse en inclusieve achterban toe. Heb je interesse? Stuur dan een bericht met je achtergrond naar businessclubd66@gmail.com.

Bestuur

Ingrid Thijssen – voorzitter
Maartje Jansen – secretaris en penningmeester
Stefan Pack – algemeen bestuurslid
Michiel Verkoulen – algemeen bestuurslid

Laatst gewijzigd op 16 januari 2019