Sport en vereniging

Het verenigingsleven is datgene wat een (lokale) samenleving doet leven en ademen. Het versterkt de samenhang en verkleint de sociale afstanden tot mensen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het sport- en/of verenigingsleven.

Accommodatie en/of andere onroerende zaken

Accommodaties dienen bij voorkeur multifunctioneel te zijn, zodat de bezetting optimaal is.

De gemeente dient geen structurele bijdrage te leveren aan verenigingen, maar kan wel bijdragen aan het opzetten van een degelijk financieel plan en het leggen van een fundatie voor de opzet van een vereniging. Daarbij kunnen incidentele bijdragen of leningen wenselijk zijn. Ook kan er gedacht worden aan kennis en expertise die vanuit de gemeente geleverd wordt om samen een haalbaar model op te stellen.

Het zwembad is een concreet en actueel voorbeeld. Vanuit de gemeente kan er zeker financiële steun zijn, maar dit mag geen structureel karakter krijgen. Een gemeente van het formaat van Oldebroek is, helaas, niet in de gelegenheid om dit geld structureel te missen. Een zwembad in de gemeente is echter wel waardevol voor de ontwikkeling van kinderen, waterveiligheid, sportiviteit en biedt ruimte tot ontspanning. Ondersteuning in het zoeken naar een duurzame oplossing om het zwembad te behouden zou vanuit de gemeente zeer wenselijk zijn.

Openbare ruimte

De openbare ruimte kan zich perfect lenen voor sport. Vaak zijn deze vormen van sport goedkoper in te richten en daarmee wordt de toegankelijkheid vergroot.

De gemeente dient de mogelijkheden voor sport in de openbare ruimte te monitoren. Er is ruimte voor ontwikkeling en verbetering. De gemeente kan waar nodig advies geven.

Stimuleren

Om inwoners verder te stimuleren tot deelname aan een (sport)vereniging zou er gekeken kunnen worden naar een uitgebreide regeling waar men zonder al te veel obstakels, inhoudelijk en financieel, kennis kan maken met verenigingen en hun aanbod.

Subsidie

Wanneer er subsidies verleend worden, zullen alle sporten daar gelijk in moeten kunnen profiteren en dienen deze transparant te zijn. Onverantwoord lage huurprijzen zien wij daarbij ook als een vorm van verborgen subsidie.