Maidenspeech Thierry de Heer

Voorzitter,

Wat een bijzonder moment, vandaag mag ik mijn maidenspeech houden, terwijl ik hier eigenlijk niet had gestaan. Vandaag vervang ik mevrouw Van Kessel.

Sinds juni ben ik, namens D66, lid van uw Staten, eerst als tijdelijk en nu als vast onderdeel van deze Staten. Toch zijn dit mijn eerste officiële woorden  in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Helaas heb ik vanwege de omstandigheden nog niet de kans gehad om met u allen kennis te maken. Dus bij deze wil ik jullie iets over mezelf vertellen, wie ben ik nu eigenlijk en wat motiveert mij om politiek te bedrijven. Ik kom uit het zuidwestelijkste deel van onze provincie en er is geen gemeente die in afstand zo ver van Den Bosch afligt als mijn gemeente, namelijk de gemeente Woensdrecht.

Als basisschoolleerling ben ik in het kader van kinderen en de politiek, op bezoek gegaan bij de toenmalige burgemeester van de gemeente Woensdrecht en eenmaal thuis wist ik het meteen, ik ga de politiek in. Had me toen niet gevraagd naar standpunten of mijn wereldbeeld. Want veel verder dan het hebben van een politieclubje met vriendjes kwam ik niet.

Voorzitter,

Naarmate de jaren vorderde en mijn politieke interesse verder groeide en ik een visie op de wereld kreeg, kwam ook het leven in zijn volle omvang  om de hoek kijken.

Als 24-jarige, verloor ik mijn spraak-, zicht- en kort daarna ook mijn loopvermogen. Dit doet wat met een jongvolwassene, eenmaal in de medische mallemolen kreeg ik het verdict te horen. Ik ontving de diagnose, MS, en mijn wereld zoals ik deze kende stortte in elkaar, elk beeld dat ik bij de toekomst had verdween. Ik dacht dat ik het leven moest lijden met een lange ij.

Voorzitter,

Vergeef me dat ik een Engelse term gebruik, maar voor mij gaf de volgende quote de moed en inspiratie om het leven op te pakken.  “The proper function of man is not to exist but to live.”

Met het gedeeltelijk terugkeren van mijn spraak- zicht- en loopvermogen en met die quote in mijn achterhoofd, ben ik in de jaren die volgden mijn jongensdroom waar gaan maken. Voor mij is D66  die juiste partij die aansluit bij mijn beeld op de wereld en samenleving.

Ik ben net zoals enkele anderen in deze Staten, ook gemeenteraadslid en weet daardoor als geen ander welke invloed de provincie op een gemeente heeft. De koppeling tussen beide is ontzettend belangrijk en met de komst van de Omgevingswet is het nog belangrijker om te zorgen voor een goede samenwerking tussen provincie, gemeente en de Brabanders. Voorzitter, ik ben vereerd dat ik hier in uw Staten mijn droom kan voortzetten. Want het maakt niet uit wat je op je pad tegenkomt, als je wil maar sterk genoeg is en je motivatie onuitputtelijk dan kun je op een dag je droom realiseren.

Voorzitter, ik kom tot voorliggende stuk (het RWP: Regionaal Water en Bodem Programma)

Er is al veel gezegd over dit onderwerp en dat we het nu hier weer bespreken onderstreept dat Water van levensbelang is: zonder water geen leven, maar met te veel water wordt het overleven. Het is belangrijk om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit en kwantiteit.

Het voorliggend stuk kent een flinke ambitie, een ambitie die nodig is om de doelen te halen en de verschillende problemen aan te pakken. De laatste jaren van droogte en extreme neerslag hebben ons in Brabant geleerd dat de urgentie hoog is en dat we zo snel mogelijk met onze partners aan de slag moeten gaan om dit beleid om te zetten in uitvoering. D66 heeft het volste vertrouwen in de gedeputeerde om dit ook te gaan doen en we vragen dan ook aan de gedeputeerde om komende jaren ons jaarlijks een terugkoppeling te geven op de voortgang. D66 leest ook dat externe factoren de kans op vertraging vergroten, echter dit mag voor D66 geen reden zijn voor doelverlaging. We moeten niet lager mikken omdat het door omstandigheden moeilijker wordt. Het doel staat wat D66 betreft voorop en als we goed zijn voor ons water, is ons water dat ook voor ons. Want zoals ik al stelde: water is van levensbelang. D66 zal daarom ook instemmen met voorliggend stuk.

Dank voor uw aandacht.