D66 Brabant benadrukt belang van evenwicht tussen economische welvaart en welzijnMatthijs van Miltenburg, lijsttrekker van D66 Brabant, sluit toekomstige deelname aan een coalitie met extreemrechtse partijen uit. Van Miltenburg maakte dit bekend op de provinciale nieuwjaarsbijeenkomst van de partij op zaterdag 14 januari in Tilburg. Tijdens deze bijeenkomst werd ook duidelijk dat D66 Brabant onder zijn leiding de ingezette landbouwtransitie doorzet. Daarbij wordt gedwongen uitkoop van boeren, als allerlaatste redmiddel, niet uitgesloten. Volgens de lijsttrekker zijn harde keuzes noodzakelijk om stikstofuitstoot te verminderen. Alleen met stevige ingrepen kan de Brabantse natuur overleven en kunnen de duizenden woningen gebouwd worden, waar inwoners op wachten. De Brabantse democraten gaven eerder die dag al akkoord op het verkiezingsprogramma Brabant in balans. Een titel die refereert aan de opgave waar de provincie volgens D66 Brabant voor staat: het in evenwicht brengen van economische groei, natuurontwikkeling en welzijn van inwoners.

Niet zwichten voor trekkerterreur

In zijn nieuwjaarsspeech stond Van Miltenburg stil bij de polarisatie, die volgens hem een verdienmodel is voor een groeiend aantal partijen. “Wij geven een stem aan de mensen die niet schreeuwen, maar wel gehoord willen worden. Aan de mensen die met afgrijzen zien hoe rechtsextremisme en populisme zich nestelen in ons democratisch stelsel en dat soms zelfs openlijk van binnenuit uithollen.” In lijn met deze uitspraak gaf hij ook aan weliswaar begrip te hebben voor de frustraties en teleurstelling van boeren, maar niet te zullen zwichten voor trekkerterreur en onwettige acties uit protest tegen de door D66 gewenste landbouwtransitie.”

Passende woningen in de bebouwde omgeving


Om de woningnood aan te pakken is het volgens D66 Brabant noodzakelijk om in hoog tempo voor alle doelgroepen te bouwen. De partij kiest daarbij voor een concentratie van de extra woningen binnen de al bestaande bebouwde omgeving om te voorkomen dat er nodeloos veel groen moet worden opgeofferd in het buitengebied. Uitgangspunt bij de verdichtingsopgave is dat er kwalitatief hoogwaardige woonomgeving ontstaat, die zo ingericht is dat inwoners met betrokkenheid en zorg naar elkaar kunnen omzien.

Stikstof als onzichtbare sluipmoordenaar

Natuurbehoud loopt als een rode draad door het verkiezingsprogramma van D66 Brabant en door de toespraak van Van Miltenburg. “Juist in Brabant is de intensieve veehouderij buitenproportioneel gegroeid. De sluipmoordenaar stikstof zorgt voor een kaalslag in de natuur. Zonder snel ingrijpen worden grote natuurgebieden als de Cartier- en Strabrechtseheide verschraalde steppes.” Behoud en verdere uitbouw van biodiversiteit moeten volgens hem topprioriteit hebben.

Een stabiel bestuur dat pal staat voor de democratische rechtsstaat

Op de vraag van een de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst wat er volgens Van Miltenburg nodig is om het verkiezingsprogramma succesvol ten uitvoer te brengen antwoordt hij: “Een stabiel bestuur dat pal staat voor de democratische rechtsstaat. Een nieuw, tot mislukken gedoemd bestuurlijk experiment met extreemrechts is voor D66 dan ook uitgesloten. We gaan de dialoog en samenwerking aan met iedereen die net als wij constructief wil bouwen aan een provincie die in alle opzichten in balans is.”

Beeld: Mark van Glabbeek