Cultuur

Beeld: Adobe Stock

Cultuur ontwikkelt en verbindt mensen

D66 wil dat de provincie ontmoeting tussen kunstenaars stimuleert om kennis te delen, elkaar te inspireren en om zakelijke kennis te bundelen. Door te investeren in toptalenten wordt de algehele kwaliteit verhoogd waardoor meer subsidie van Den Haag naar Brabant zal vloeien.D66 wil een breed en open debat om de toekomstige rol en toegevoegde waarde van de provincie duidelijk te krijgen en te koppelen aan de financiële mogelijkheden.
Kunst in de openbare ruimte is een vorm van cultuur waarmee je gemakkelijk in contact komt. Wij willen de mogelijkheden voor landkunst verder benutten op plekken waar veel mensen komen.

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.
D66 wil dat Brabant een open visie houdt en iedereen in de samenleving respecteert en betrekt. Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.

D66 wil investeren in cultuur als onderdeel van ons vestigingsklimaat door bijvoorbeeld:
– Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling tussen kunstenaars te stimuleren;
– Een breed en open debat over de rol van de provincie in cultuur;
– Landkunst als vorm van kunst die veel mensen bereikt.