Businessclub D66

Foto: Jeroen Mooijman - Beeld: Paul van Meenen en Vera Bergkamp

Ben je ondernemer en lid van D66? Sluit je dan aan bij de Businessclub. Dé plek waar ondernemende D66’ers elkaar leren kennen en hun netwerk kunnen vergroten.

D66 is een ondernemerspartij. Sociaal-liberalen hebben een persoonlijke maar ook een ondernemende ambitie voor Nederland. En waardevolle ideeën voor onze politici.

Business Club D66 faciliteert kennisuitwisseling tussen ondernemers, experts en politici. Om begrip te kweken, ideeën te delen en kansen te creëren voor een gunstig en duurzaam ondernemingsklimaat. D66 krijgt door de Business Club een beter beeld van haar ondernemende achterban en kan die sterker aan zich gaan binden. Voor een sterker D66 en een sterker Nederland.

 • Bevorderen van de onderlinge banden en uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen binnen ondernemend D66.
 • Bijdragen aan het politiek proces door het bedrijfsleven te betrekken bij standpuntbepaling.
 • Binden van een bredere en meer diverse achterban om de Business Club waardevoller te maken en D66 sterker.
 • Jaarlijks 4 tot 6 bijeenkomsten met ondernemende gastspreker en een debat met D66-politicus
 • Georganiseerde themadiscussies met een volksvertegenwoordigers en bestuurders
 • Platform voor initiatieven als bijvoorbeeld het groeiboekje ‘Deltaplan voor Nederlandse economie’ en ‘Nieuwe Groei voor Nederland’
 • Netwerk met maatschappelijk betrokken ondernemers
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuurders en volksvertegenwoordigers
 • Femke Brenninkmeijer – Voorzitter
 • Maartje Jansen – Secretaris
 • Michiel Verkoulen – Penningmeester
 • Stefan Pack – Algemeen Bestuurslid
 • Alice Krekt – Algemeen Bestuurslid

Business Club D66 kent zo’n 150 leden: ondernemers, bestuurders, experts en ambtenaren. Wij juichen een diverse en inclusieve achterban toe. Voor €66,- per jaar wordt je lid Heb je interesse? Stuur dan een bericht met je achtergrond door op de onderstaande button te klikken.