Bereikbaarheid

Wat vinden we?

D66 vindt dat fietsen de voorkeur moet krijgen boven autorijden. Gezond, goed voor het toerisme en beter voor het milieu. Dit begint met een goede infrastructuur van fietspaden en fietsknooppunten. Zowel binnen de kernen als tussen de kernen, in en door onze gemeente. Het is van essentieel belang dat ieder van jong tot oud veilig op de fiets kan stappen om naar de volgende plaats te komen voor onderwijs, sport of cultuur. Niet elke kern heeft alle voorzieningen, waardoor het noodzakelijk is om je veilig te kunnen verplaatsen.

D66 vindt de gedeeltelijke verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn kansen bieden voor een uitgebreidere dienstregeling en extra halte(s). Hierdoor wordt de trein voor een grotere groep
mensen een interessant alternatief voor de auto. We moeten op zoek gaan naar (nieuwe) vormen van gezamenlijk of openbaar vervoer in en tussen de kernen.

D66 vindt dat elektrisch rijden moet worden aangemoedigd. De gemeente heeft hierbij zelf een voorbeeldfunctie. In de kernen is de auto te gast; parkeerbeleid, verkeersmaatregelen en actieve handhaving op bijvoorbeeld snelheidsovertredingen zijn nodig om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen. De mobiliteit naar zowel Eindhoven als naar Nijmegen moet verbeteren zonder de belasting op het huidige wegennet te vergroten. Een betere verbinding tussen de snelwegen A50 en A77/A73 zou de overlast van sluipverkeer door onze gemeente verminderen.

Wat willen we?

  • D66 wil dat erfietssnelwegen komen tussen alle kernen, zodat iedereen zich veilig, snel en milieuvriendelijk kan verplaatsen.
  • D66 wil daarbij speciaal aandacht voor kinderen en jongeren die naar school of hun vrijetijdsbesteding in andere kernen fietsen.
  • D66 wil dat de dienstregeling van de Maaslijn wordt uitgebreid en meer gaat functioneren als een soort metrolijn. Een extra stop in de Heeswijkse Kampen/Valuwe in Cuijk is voor ons een belangrijke wens.
  • D66 wil een nachttrein vanuit het Land van Cuijk naar en vanuit Nijmegen.
  • D66 wil samen met de buurtgemeenten verbeteringen realiseren in de mobiliteit richting Eindhoven. Het is belangrijk dat we kijken naar oplossingen via de weg en openbaar vervoer. Dit geld ook voor de A77-A50/ A59.
  • D66 wil oplossingen voor knelpunten waar sprake is van sluipverkeer of hoge verkeersdruk; voor zwaar landbouwverkeer moet naar alternatieve routes worden gezocht zodat dit niet meer over (te) kleine straten door woonwijken hoeft te rijden.
  • D66 wil dat winkelstraten in de centra autoluw of autovrij worden. Autovrij geldt bijvoorbeeld voor de Grotestraat en het Maasplein in Cuijk.
  • D66 wil voor drukke en gevaarlijke verkeersituaties zoals de doorgaande weg in St Hubert, de Breestraat in St Anthonis, het Rochusplein in Boxmeer en de N321 in Grave naar oplossingen zoeken.