Wonen

Het verkiezingsprogramma van D66 staat vol met plannen, voorstellen en ideeën. Vanzelfsprekend vinden wij die allemaal belangrijk. Maar op deze plaats lichten wij er graag enkele punten uit die D66 Huizen het meest aan het hart gaan op het onderwerp: wonen.

  • D66 bepleit een daadkrachtige aanpak om het grote tekort aan betaalbare woningen op te lossen: enerzijds door meer woningen te creëren (nieuwbouw, extra woonlaag op bestaande gebouwen, kantoorgebouwen transformeren tot woningen, etc.) en anderzijds door innovatieve concepten (tiny houses/appartementen, geclusterde ouderenhuisvesting, wonen op het water, etc.)
  • D66 wil daarbij voorrang geven aan het creëren van een betaalbare eerste woning voor jongeren en het stimuleren van betaalbare doorstroming op de woningmarkt voor ouderen.
  • Ook een betere oplossing voor ‘scheefwonen’, het verstrekken van starters- en blijversleningen en het invoeren van een ‘zelfbewoningsplicht’ staan voor D66 hoog op de agenda.
  • De nieuwe Omgevingswet biedt veel mogelijkheden voor meer burgerparticipatie bij woningbouwprojecten. D66 is daar groot voorstanden van: meer participatie van de burger betekent immers ook meer democratie.

Beeld: Bram Schröder