Onderwijs

Het verkiezingsprogramma van D66 Huizen staat vol met plannen, voorstellen en ideeën. Vanzelfsprekend vinden wij die allemaal belangrijk. Maar op deze plaats lichten wij er graag enkele punten uit die ons het meest aan het hart gaan op het onderwerp: onderwijs.

  • D66 wil, waar mogelijk, inzetten op een multifunctionele opzet van schoolgebouwen, wat zorgt voor een efficiëntere inzet van middelen.
  • D66 wil de gewenste verhuizing van basisschool de Gouden Kraal (naar een samen met basisschool De Ark nieuw te bouwen schoolgebouw op of naast de huidige locatie van De Ark) met omwonenden onderzoeken, met name om te achterhalen of hier bij de omwonenden draagvlak voor is.
  • D66 vindt dat de gemeente het initiatief moet nemen om samen met werkgevers en scholen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het tekort aan goedopgeleide technische werknemers duurzaam op te lossen.

Beeld: D66