Vergroenen, milieu, klimaat en duurzaamheid

Het verkiezingsprogramma van D66 staat vol met plannen, voorstellen en ideeën. Vanzelfsprekend vinden wij die allemaal belangrijk. Maar op deze plaats lichten wij er graag enkele punten uit die D66 Huizen het meest aan het hart gaan op het onderwerp: vergroenen, milieu, klimaat en duurzaamheid.

  • D66 wil de noodzakelijke klimaat- en energietransitie benutten om Huizen duurzamer te maken. Allereerst door vol in te zetten op isolatie van woningen. En als we dan toch moeten overstappen op hernieuwbare energie (zonnepanelen, geothermie, aquathermie, etc.), dan kunnen we het beter meteen goed doen!
  • D66 wil dat alle wijken (vooral de meest versteende) de komende jaren groener worden om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. D66 vindt dat elke kans (bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe riolering of het opnieuw inrichten van een straat) moet worden aangegrepen om via de reeds bestaande “Operatie Steenbreek” te zorgen voor méér bomen, bloemen en struiken in een straat of wijk. D66 wil daarom ook de Boomplantdag in samenwerking met de scholen opnieuw invoeren.
  • Daarnaast wil D66 vergroenende en duurzame maatregelen nemen zodat we beter voorbereid zijn op de klimaateffecten (wateroverlast, langdurige droogte en warmteoverlast). Bijvoorbeeld door het stimuleren van sedum op daken, groene gevels te creëren en te zorgen voor meer schaduwplekken in de openbare ruimte.

Beeld: Bram Schröder