Cultuur en evenementen

Het verkiezingsprogramma van D66 staat vol met plannen, voorstellen en ideeën. Vanzelfsprekend vinden wij die allemaal belangrijk. Maar op deze plaats lichten wij er graag enkele punten uit die D66 Huizen het meest aan het hart gaan op het onderwerp: cultuur en evenementen.

  • D66 wil Huizen laten bruisen! Dat wil D66 vooral doen door de ingeslagen weg van meer cultuur krachtig voort te zetten in de komende 4 jaar. Door culturele instellingen in Huizen te ondersteunen en door de cultuureducatieprogramma’s door te ontwikkelen.
  • Buurtsportcoaches hebben, zeker in de coronaperiode, een belangrijke rol vervuld in de gemeente. “Buurtcultuurcoaches” zouden eenzelfde rol kunnen vervullen!
  • D66 is voorstander van het opzetten van een “Huizer Uitmarkt”, waar alle cultuuraanbieders, zowel commercieel als niet commercieel, zich kunnen presenteren. Dit zou kunnen worden gecombineerd met het instellen van een Kindercultuurdag, zodat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier met cultuur in aanraking komen.
  • D66 vindt het belangrijk om in de komende jaren bestaande evenementen, zoals de Huizer Havendag, het Oldtimer festival en de Atelierroute, te blijven ondersteunen. Er moet ook financiële ruimte zijn voor nieuwe initiatieven, zoals het Huiskamerfestival, de Pasar Malam en Muziek op het water.

Beeld: Bram Schröder