1. Karin van Werven

Karin van Werven - Beeld: Art Print Service

Karin van Werven: Ik ben geboren in Bussum maar woon al sinds halverwege de lagere school in Huizen. Ik ben getrouwd, heb 3 studerende kinderen en ben in het dagelijks leven werkzaam als international customer care & tender specialist.

  • 55 jaar
  • Huizen

Ik was eerder raadslid van 2002 – 2003 en ben toen gestopt vanwege verhuizing naar buitenland. Eind 2010 ben ik teruggekomen en ik ben direct weer actief geworden voor D66 Huizen.  

Mijn ervaringen in het buitenland hebben geholpen om met een nieuwe blik naar Huizen te kijken. Veel gaat al goed, maar bijvoorbeeld op het gebied van cultuur mag het allemaal echt wel wat ambitieuzer.

Sinds maart 2014 ben ik commissielid sociaal domein en sinds 2018 ben ik fractievoorzitter. Ik ben er trots op dat ik voorzitter mocht zijn van de raadswerkgroep cultuur. We hebben cultuur in Huizen weer op de kaart gezet met een raadspodium cultuur en de daaruit voortgevloeide cultuurnota.

Ik ben politiek actief omdat ik denk dat je wel kunt roepen dat het beter moet, maar dat je dan ook zelf moet gaan meedenken. Ik denk als lijsttrekker te kunnen bijdragen aan een totaalvisie voor Huizen.

Een visie waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan en waar cultuur een aanjager is voor de economie en de werkgelegenheid. Waar er wordt doorgepakt op duurzaamheid en wonen. Waar de kustvisie verder wordt uitgewerkt en de verbinding Haven – Oude Dorp eindelijk wordt afgerond. Een visie waarin natuurlijk veel aandacht is voor het sociaal domein (WMO en Jeugdzorg) en waar participatie en burgerinitiatieven worden toegejuicht.