Raadswerk in beweging

Vesting Heusden Beeld: D66 Heusden

Sommige uitvoeringstaken worden door gemeenten uitgevoerd samen met andere gemeenten, provincie of waterschappen, in zogenoemde ‘gemeenschappelijke regelingen’. Het toezicht dat gemeenteraden moeten uitoefenen op de uitvoering van het gemeentelijk beleid, was nog niet goed geregeld voor dit soort samenwerkingsverbanden.
Belangrijke nieuwe bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen gelden vanaf 1 januari 2024 en moeten daarom dit jaar worden geïmplementeerd.

Door die nieuwe bepalingen is de gemeenteraad beter in staat om zijn democratische rol te vervullen binnen de context van de gezamenlijk met andere gemeenten (of ook wel met provincie of waterschappen) uit te voeren taken.
We hebben daarom nog maar eens goed gekeken naar de mogelijkheden van de gemeenteraad om zijn rol goed uit te voeren.
We hebben dat opgeschreven in onze notitie Raadswerk in beweging!