De dynamiek van de woningmarkt

Beeld: D66

We maken op dit moment een overspannen situatie op de woningmarkt mee, met extreem hoge prijzen en nauwelijks aanbod. Die situatie kan ook weer veranderen. Jos van Oyen heeft een notitie opgesteld waarin ‘De dynamiek van de woningmarkt’ wordt beschreven (downloaden).

De gemeente Heusden oriënteert zich op haar grondbeleid voor de periode 2021 – 2025.
Wij vinden het belangrijk dat bij de uitwerking vooral ook aandacht wordt besteed aan maatregelen die een nieuwe ontsporing van de woningmarkt in een volgende conjunctuurcyclus tegengaan.