Een volle laatste raadsvergadering

Aart Jan Gorter - Beeld: D66 Heusden

Maar liefst twee avonden, op 22 en 23 februari 2022, moest er vergaderd worden door de ‘oude’ raad, om alle onderwerpen van die laatste raadsvergadering te kunnen behandelen.
De in die vergadering door D66 naar voren gebrachte standpunten vind je in onderstaande hoofdstukken.

Dat in de vorige raadsperiode van 2018 tot 2022 onze eenmansfractie, in de persoon van Aart Jan Gorter, er zich niet met een Jantje-van-Leiden vanaf gemaakt heeft, blijkt wel uit de bijdragen die hij deze vergadering in het raadsdebat had.
Onderstaand een inhoudsopgave, de details kun je hier downloaden.

  • Afvalbeleidsplan
  • Rapport Rekenkamer
  • Flexwoningen
  • Mobiliteitsplan en meerjaren-uitvoeringsprogramma
  • Adviesrecht en participatie
  • Integraal huisvestingsplan scholen
  • Voorlopig ontwerp en uitvoeringskrediet Biibliotheek in de Voorste Venne
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling Baanbrekers
  • Regiovisie beschermd wonen
  • Ecologische inrichting driehoek nabij de Voordijk in Vlijmen