Wonen en overige ruimtelijke zaken

Wonen

De uitvoering van het Plan Volgerlanden (Oost) is in de eindfase. Plannen voor woningbouw aan de Noordoevers zijn volop in ontwikkeling en moeten voldoen aan hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. Het woningtekort voor specifieke groepen zoals starters en ouderen zal hiermee door het verwachte prijsniveau niet worden opgelost. Wellicht zal dit tot enige doorstroming leiden maar ook bestaande woningen zijn nog altijd te duur voor starters. Veel meer mogelijkheden zijn vooralsnog niet voorhanden, we zullen op zoek moeten naar alternatieven.
D66 is van mening dat de Schoof een onaantrekkelijk winkelcentrum  is geworden. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en moet toekomstbestendig worden (her-)ingericht. Bedrijventerrein Ambachtse Zoom is/wordt op duurzame wijze ontwikkeld (Cradle2Cradle principe). D66 vindt dat dit navolging moet krijgen op andere nog te ontwikkelen bedrijfslocaties. Onderzocht zou moeten worden of op andere locaties nog invloed uitgeoefend kan worden op het soort bedrijven dat zich wil vestigen. M.a.w. of aanvullende duurzame voorwaarden opgelegd kunnen worden. Wijken moeten worden ingericht in overeenstemming met de soort bewoning en oog voor duurzaamheid. Daarbij moet vanzelf ook rekening worden gehouden met de wensen van bewoners.

Wat vinden wij belangrijk

  • D66 wil dat er een serieuze poging wordt ondernomen om aan de randen van Hendrik-Ido-Ambacht hoogbouw te realiseren, in elk geval aan de Noordoevers. Alleen op deze manier kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan een oplossing van het grote woningtekort onder jongeren. Ook “Tiny Houses” kunnen daartoe bijdragen.
  • D66 wil onderzoek naar de verbouw mogelijkheden van leegstaande panden om die geschikt te maken voor starters en ouderen (bijv. aan de Reeweg).
  • Openbare gebouwen, winkels en openbaar vervoer moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor inwoners en bezoekers met een beperking.
  • Winkelcentrum de Schoof moet toekomstgericht worden ingericht, aantrekkelijk voor winkelend publiek, maar ook voor kinderen. De plannen hiervoor moeten worden gemaakt in samenspraak met alle belanghebbenden.
  • D66 blijft inzetten op een hoge kwaliteit en onderhoud van groen in de wijken; in het groen wordt niet gebouwd.
  • In de wijken is een evenwichtige verdeling van speelruimtes met speeltoestellen die passen bij de buurt. Speeltoestellen worden waar mogelijk hergebruikt op nieuw in te richten locaties. Er komt een project wijkwensen met subsidie voor kleine initiatieven.
  • D66 zou de mogelijkheden van een jachthaven willen (laten) onderzoeken.