Voorwoord door lijsttrekker Marijke Gommans

Kort voorwoord bij ons verkiezingsprogramma door lijsttrekker Marijke voor de GR2022. Dit is de raadsperiode van maart 2022 tot en met maart 2026.

Voorwoord Marijke

Aan het eind van de zittingsperiode van de Raad maken alle partijen de rekening op en schrijven een verkiezingsprogramma voor hun partij. De afgelopen anderhalf jaar heeft zich gekenmerkt door onzekerheden in de wereld en zeker ook in Hendrik-Ido-Ambacht. Het Coronavirus heeft ieders leven beïnvloed. Wij spreken, evenals velen onder ons, de wens uit, dat de rust zal wederkeren en de komende jaren de gezondheid ons niet in de steek laat.
 
Hendrik-Ido-Ambacht is en blijft een dorp waar het prettig is om te wonen en werken. D66 wil zich  met veel enthousiasme in blijven zetten om deze status vast te houden. Toch moeten we ook zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen van deze prettige  dorpse groene omgeving kunnen blijven genieten.
 
Voor de jeugd zal er gewerkt moeten worden aan een gelegenheid waar zij zich in hun vrije tijd kunnen amuseren. Sport en spel moeten gesteund worden zodat  verenigingen kunnen blijven bestaan. Zowel het binnen als buitenbad van Zwembad De Louwert moet het hele jaar door 7 dagen per week geopend zijn.
Scholen moeten een toekomstgericht onderwijs geven, zodat de leerlingen goede aansluiting hebben op het vervolgonderwijs.
 
Eveneens belangrijke onderwerpen in ons programma zijn natuurlijk duurzaamheid, milieu en de energiestrategie. Veel inwoners zijn druk bezig hun huizen aan te passen door het isoleren van daken, vloeren en muren. Wij zijn van mening dat het rijk een forse financiële bijdrage moet leveren om de door de landelijke politiek gestelde doelen, wat duurzaamheid en de energie strategie betreft, te kunnen realiseren. D66 heeft zich samen met nog 2 leden van het Fairtrade bestuur ingezet om Hendrik-Ido-Ambacht gecertificeerd te krijgen als Fairtrade gemeente.
 
Wij vragen om uw stem uit te brengen op D66 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022.
 
U kunt op ons rekenen en vertrouwen.
Marijke Gommans-Dane