Economie en mobiliteit

Economie

Wij hechten aan een gezond, groeiend en duurzaam economisch klimaat. (Startende) ondernemers met innovatieve, duurzame inzichten en producten willen we ruimte kunnen bieden. Een belangrijke voorwaarde voor groei is een goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer (weg en water). D66 is voorstander van het zoveel mogelijk aanbesteden bij lokale bedrijven. Toenemende bedrijvigheid  biedt meer mogelijkheden voor het creëren van stage- en leerplaatsen voor leerlingen van de MBO’s en HBO’s in de omgeving. De gemeente en de Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) zouden zich hiervoor meer moeten inzetten. Economische groei kan verder worden gestimuleerd door regionale samenwerking. Hierbij denken we vooral aan de maritieme sector samen met de zeven andere Drechtsteden gemeenten.

Mobiliteit

D66 wil de toename van de verkeersdrukte terugdringen en het gebruik van de auto ontmoedigen. Het gebruik van de fiets en openbaar vervoer moeten worden gestimuleerd. Een goed, aansluitend en duurzaam vervoer met lokale halteplaatsen is daarvoor noodzakelijk. Het Waterbusplein maakt daar onderdeel van uit. Wij zijn er echter geen voorstander van om nog meer gelden vrij te maken voor de inrichting van het Waterbusplein. Wel ondersteunen we Dordrecht in hun acties voor instandhouding van de Intercitydienst en het realiseren van een frequente lightrail verbinding.
 
De afwikkeling van het verkeer naar en van de A15 en A16 kan met de toename van activiteiten tot problemen gaan leiden. De Veersedijk, met de Volgerlanden Oost en Noordoevers in ontwikkeling, gaat een knelpunt worden. Er moet vroegtijdig een oplossing komen wil het verkeer niet volledig vastlopen. De doorstroming in Ambacht zelf moet optimaal zijn. Er moet een diepgaand onderzoek worden uitgevoerd door verkeersdeskundigen naar mogelijkheden voor een toekomstgerichte aanpak en oplossing van de knelpunten. Rijkswaterstaat speelt hierin vanzelfsprekend ook een rol.

Wat vinden wij belangrijk

  • Een goed, duurzaam en aansluitend openbaar vervoer  (weg en water) zowel lokaal als regionaal, wat duurzaam wordt aanbesteed. Ook de waterbus!
  • Het stimuleren van ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven die actief zijn in de maritieme sector.
  • Hoge prioriteit geven aan onderzoek naar en het oplossen van knelpunten in de afwikkeling van de verkeersstromen van en naar de A15 en A16.