Klimaat en duurzaamheid

Klimaat en duurzaamheid

De klimaatveranderingen hebben ons allen voor de grote uitdaging gesteld om voor 2050 de omslag te maken naar een energieneutrale samenleving. Wetten en maatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid hebben nu al invloed op ons dagelijks leven, we zullen allemaal onze bijdrage daaraan moeten leveren. Ook kleine beetjes helpen! Wij willen een duurzaam dorp zijn voor onze (klein-) kinderen. Dat betekent meer groen in de wijken en minder uitstoot en vervuiling. Maar ook isolatie van woningen, aansluiting op het warmtenet en gebruikmaking van aquathermie. Duurzaamheid moet echter wel betaalbaar zijn voor alle inwoners. D66 is van mening dat hiervoor een forse bijdrage nodig is van de (Rijks-) overheid. Daar zouden bijv. Enecogelden voor aangewend kunnen worden.

Wat vinden wij belangrijk

  • Stimulering van het gebruik van (duurzaam) openbaar vervoer en de fiets voor woon- werkverkeer. Ook van kleine initiatieven bij woningen zoals “tegels eruit en plant erin”.
  • Meer aandacht voor het isoleren en verduurzamen van woningen; (Rijks-) subsidies zijn nodig om onze inwoners daarbij te helpen en te stimuleren.
  • De plaatsing van zonnepanelen moet zoveel mogelijk worden uitgebreid. Indien dat niet mogelijk is op de eigen woning moet naar alternatieven worden gezocht dmv het beschikbaar stellen van (overheids-) gebouwen en bedrijfspanden. Op nieuwe (industriële) panden moet een verplichting voor het plaatsen van zonnepanelen in de vergunnig worden opgenomen. Bij bestaande panden moet een haalbaarheids-studie worden gedaan.  
  • We willen de randvoorwaarden van de Fairtrade overeenkomst onderhouden en gestand doen om dit verkregen predicaat te blijven behouden.