10 speerpunten

Bijgevoegd onze 10 speerpunten voor de GR2022 voor de raadsperiode van maart 2022 tot en met maart 2026.

De 10 van D66

  • Woningnood in 2022. Dit moet met spoed opgepakt worden met focus op jongeren en starters op de woningmarkt.
  • Wijkwethouder vanuit de wijk met een eigen budget voor initiatieven zoals wijkwensen vanuit de eigen wijk. Denk bijvoorbeeld aan welke speelruimtes met welke toestellen passen in de wijk.
  • Jongeren verdienen een podium en vooral actief het betrekken van de op te richten jongerenraad bij raadsbesluiten/processen. Realiseren van een uitgaansmogelijkheid voor jongeren.
  • Alle jeugd moet kunnen sporten. Jaarlijks 3 proeflessen bij een sportvereniging met een jaarlijkse “open huis dag” voor de scholen.
  • (Rijks)subsidies om onze inwoners te helpen om te komen tot duurzame woningen en stimuleren van kleine initiatieven zoals tegel eruit, groen erin. Stimuleren van het aansluiten van woningen op alternatieve warmtebronnen zoals aquathermie.
  • Het realiseren van, samen met maatschappelijke partners, van een solide ouderenbeleid. Preventieve zorg voor onze ouderen en terugdringen van eenzaamheid heeft prioriteit.
  • 30 kilometerzones zo inrichten, met snelheidsremmende maatregelen, dat handhaving plaats kan vinden. 30 km/u is hard genoeg. Pak meer de fiets op veilig aangelegde fietspaden. Politie en toezichthouders (BOA’s) moeten meer zichtbaar zijn, samen met buurtpreventie, wanneer dit nodig is.
  • Ondersteunen, stimuleren van Kunst en Cultuur initiatieven in de wijken samen met meer terugkerende festivals zoals Foodtruckfestival en meer horeca voor jong en oud.
  • Behouden van het beeld van een groene gemeente met een kwalitatief hoog en duurzaam groenonderhoud. We gaan niet bouwen in het groen!
  • Blijven streven naar een solide, transparant, financieel beleid zonder een meerjarig tekort voor een zelfstandig Ambacht!