Reactie op coalitieakkoord.

Inleiding

Afgelopen periode veel aandacht in de pers over de raadsvergadering van 12 september waar het coalitieakkoord (SGP/CU, GB, VVD en CDA) als enige onderwerp op de agenda stond. Een aantal bespiegelingen van lokale D66 zijde op dit akkoord.

Compliment

Laten we beginnen met de complimenten over dit akkoord dat het niet zo in beton gegoten is als het akkoord uit de vorige periode. Dit is aanleiding voor hoop maar zoals de Engelsen zeggen: “The proof is in the eating”. Hiernaast is er ook een vierde partij toegetreden, GB en CDA kwamen beide met een zetel verlies uit de verkiezingen, de VVD. Deze partij levert ook na een hele lange tijd een vrouwelijke wethouder in het Ambachtse mannenbastion. We zijn ervan overtuigd dat ze haar mannetje wel zal staan.

Zondagsrust

Zeer positieve stemming bij de niet confessionele deelnemers van deze coalitie over de verruimde mogelijkheden betreffende de zondagsrust. Het lijk er hier in ieder geval op dat de SGP/CU een behoorlijke knieval heeft gemaakt. We hebben voor de zekerheid het vorige coalitieakkoord er nog even op nageslagen en lazen dat de rust toen nog goed verankert was. Ook hier waren er wel wat mogelijkheden, maar zeer beperkt. Nu kan een aanvraag ingediend worden  en daar wordt dan door de verantwoordelijk portefeuillehouder, in dit geval de burgemeester, op beslist. Maar die zal dat nooit doen zonder de college partijen te consulteren. De  zondagopenstelling van het binnenbad van de Louwert is in het geheel niet zeker. Men gaat pas in 2023 in overleg met de exploitant – Sportfondsen – om dit te bespreken. Kan dus zo maar zijn dat er de komende winterperiode wederom gewoon dicht blijft zelfs na een in 2019 door bijna 2.400 inwoners getekende petitie voor deze openstelling op zondag! Openen van winkels op zondag als daar behoefte aan is. Ga op zondag meer eens naar Zwijndrecht of Ridderkerk en zie hoeveel boodschappen doende dorpsgenoten je tegenkomt.

Zuinig met financiën

Wij zijn van mening dat er uiterst voorzichtig omgegaan dient te worden met onze financiën. Door de zeer onzekere tijden waarin we ons nu bevinden dient het uitgaven patroon terughoudend te zijn. Wij zien bijvoorbeeld geen enkele heil in het steken van vele miljoenen in een nieuw stuk beton over de A16. Optimaliseren van de bestaande op- en afritten en het gebruik van de auto bij de bron aanpakken. Goede alternatieven bieden zodat de auto minder gebruikt hoeft te worden. Hierbij komt ook het meer thuiswerken als resultaat van de Corona pandemie als ook op langere termijn veranderend autobezit (deelauto’s). Beschikbare financier inzetten voor Ambachters die het nodig zullen hebben (armoede beleid) en verbeteren van de leefbaarheid in het dorp samen met preventie op vele vlakken om een ieder langer mentaal gezond en fysiek fit te houden. Dit samen met de sociale partners in het veld. Niemand gaat wat ons betreft in Ambacht buiten de boot vallen.

Bouwen; Noordoevers

Wat betreft bouwen zijn er niet veel mogelijkheden meer buiten de Noordoevers en bestaande bouw vernieuwen danwel verdichten. Wat ons betreft gaan we op de Noordoevers de hoogte in. Hiernaast wordt er gesproken van een nieuwe bestuurscultuur waarbij het voor de gemeenteraad minder tekenen op het lijntje zou moeten zijn. We gaan het zien. Veel wordt er gebruik gemaakt van vage bewoordingen. Laten we gaan zien hoe zacht of hard deze teksten zijn, zoals gezegd het akkoord is in ieder geval niet meer in beton gegoten. Samenwerken wil het nieuwe college duidelijk wel door de raad op voorhand in positie te brengen met startnotities. Wij kijken er zeker naar uit hoe dit in het vat gegoten zal gaan worden en zijn uitwerking zal krijgen.

Afluitend

De fractie van D66 heeft zin in de komende 4 jaar met dit toch iets anders ingekleurde college en kijken uit naar de samenwerking met het college, de coalitie- als ook de oppositiepartijen voor een goed, duurzaam, welvarend en vooral leefbaar Hendrik-Ido-Ambacht!