Diverse benoemingen

Marijke Gommans-Dane vervangend voorzitter gemeenteraad

Inleiding

Vanwege het vertrek van André Flach naar de Tweede Kamer ontstond er een vacature in het college. Tijdens de raadsvergadering van 15 januari werd de beoogd opvolger van André Flach met een minimale meerderheid van 12 tegen 11 stemmen niet benoemd.

Nieuwe wethouder

De fractie van de SGP-CU heeft een nieuwe kandidaat gevonden in de vorm van de fractie voorzitter Leo Platschorre. Wij hopen dat dhr. Platschorre de functie zal blijven vervullen tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Dit geeft weer een gevuld en stabiel college. Dit veroorzaakt twee vacatures.

plv voorzitter raad

Doordat dhr. Platschorre toetrad tot het college was de positie van plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vacant. Onze fractievoorzitter, Marijke Gommans-Dane, is tijdens deze raadsvergadering benoemd op deze functie.

Benoeming raadslid

Door de toetreding van dhr. Platschorre tot het college was er ook een positie in de fractie vrijgekomen. Door de benoeming van dhr. Cornee Bezemer werd er ook in deze vacature voorzien. Dhr. Peter Boudewijn werd de nieuwe fractievoorzitter.