Harmonie in de gemeenschap

Eerlijke kansen

Als iedereen in Harlingen vreedzaam en gemoedelijk met elkaar wil leven zijn er regels nodig en plannen die de gemeentelijke overheid zou kunnen uitvoeren of stimuleren. 
Een overheid gaat ervan uit dat ‘iedere burger de wet kent’. Ook wordt ervan uitgegaan dat iedereen in staat is formulieren die de overheid vraagt in kan vullen (QR-codes, account aanmaken bij de Woningbouwvereniging etc.). Natuurlijk is dat enerzijds de verantwoordelijkheid van de burger, maar ook zeker die van de overheid. 

 • Informatie en kennis en uitleg moeten vrij verkrijgbaar zijn bij Bibliotheek, Vierkant en/of Nieuw Zuid of in een dorpshuis
 • Zomer- en weekendscholen kunnen gestart worden voor het bijscholen van basisvaardigheden
 • Burgerparticipatie moet serieus genomen worden 
 • Er moet doorzichtige besluitvorming zijn: een onafhankelijke journalist kan de raadsvergadering eenvoudig en duidelijk verslaan in de HC en Radio Stad kan dat bespreken.
 • Om te zorgen dat mensen elkaar niet lastigvallen is het belangrijk dat regels gehandhaafd worden en bij overlast moet ingegrepen worden
 • Er moet een laagdrempelig aanbod komen voor jongeren (een tegoedbon voor het sportieve en culturele aanbod in onze gemeente) en een vrijwilligersvacaturebank speciaal voor jongeren
 • Ook voor ouderen is het belangrijk in contact te komen met anderen. De gemeente kan een speciaal aanbodboekje maken voor ouderen zodat zij kunnen zien waarin zij kunnen participeren en bijdragen
 • Er moeten meer verlichte hangplekken voor ouderen en jongeren komen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten
 • In Harlingen zijn nu nog te weinig openbare toiletten waardoor in sommige gebieden overlast wordt ervaren en vuil zichtbaar is
 • D66 steunt het burgerinitiatief de Stadstuin, die gerund wordt door vrijwilligers
 • D66 onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingesteld door de Verenigde Naties

D66 zet in op de toekomst

Onze jongeren moeten betrokken worden bij de energietransitie en zich bewust worden van het gebruik van energie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Energiefietsen bij de speeltuinen zou een opstap kunnen zijn, zodat zij kunnen zien dat zij energie kunnen leveren om hun mobieltje op te laden. Maar ook initiatieven bij VMBO-T om duurzaamheid te promoten worden nu al zeer gewaardeerd. Cradle-to-cradle activiteiten kunnen in een techlab voor jonge vrijwilligers uitmonden in slimme niches in de ondernemersmarkt in Harlingen. Is dat te veel ambitie?

 • Voor jouw toekomst