Voor jouw toekomst

D66 Harlingen heeft bewust gekozen voor een kort verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026.
In de volgende hoofdstukken de uitwerking van onze speerpunten.

Voldoende werk en inkomen

 • Haven met bedrijven gericht op waarde toevoeging
 • Clustering van maritieme zaken door instellen Maritieme Board
 • Bedrijven en overheid gericht op hergebruik
 • Toerisme via historische vloot en panden en verhalen en kunstuitingen
 • Geen leegstand, maar een centrum met publiekfuncties als ontmoetingsplek

gezonde leefomgeving

 • Betaalbare woningen
 • In stand houden voorzieningen zoals het Zorgplein
 • Zoutwinning bij negatieve uitslag van de pilot stoppen, wadplaten beschermen
 • Een gezonde luchtkwaliteit, Stad en Wad beschermen
 • Bij ontmoetingsplaatsen als het strand, meer prullenbakken en bankjes
 • Nieuw Zuid beter benutten
 • Cultuur, sport en recreatiemogelijkheden binnen bereik, ook voor ongeorganiseerden
 • Stimulering van bestaande initiatieven op het gebied van expressie per persoon/ groep (cultuurcoach)
 • Duurzaamheid bevorderen o.a. door het verstrekken van leningen

Een harmonieuze en open gemeenschap en voor ieder gelijke kansen

 • Informatie en kennis vrij verkrijgbaar bij bibliotheek, het Vierkant en Nieuw Zuid
 • Openstaan voor burgerinitiatieven
 • Zomer- en weekendscholen organiseren voor bijscholing basisvaardigheden
 • Hangplekken voor jongeren en ouderen
 • Laagdrempelig aanbod van activiteiten voor jongeren
 • Verbetering van onveilige verkeerssituaties
 • Handhaving van regels bij overlast
 • Burgerparticipatie en doorzichtige besluitvorming (korte verslaglegging in de HC)
 • D66 onderschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties