Verkiezingskrant
Groen is onze rode draad

Zeg je Harlingen, dan zeg je Haven. De haven is belangrijk voor onze identiteit, economie en welzijn. D66 wil daarom bedrijven in de industriehaven die waarde toevoegen (permanente werkgelegenheid en duurzaamheid). Clustering van maritieme zaken: havens, maritieme academie, pleziervaart, bruine vloot en toeristische initiatieven (Maritieme Board).

Woningmarkt

D66 wil ‘Opkoopbescherming’ voor koopwoningen (geen huizenkoop voor verhuur). Opkoopbescherming geeft starters en middeninkomens meer kans op een eigen koopwoning.

Om doorstroming op woningmarkt op gang te brengen moet naast sociale huur ook voldoende aanbod zijn voor middenhuur voor mensen op leeftijd met een voor sociale huur te hoog inkomen.

Goede (centrale) huisvesting voor arbeidsmigranten. Veilige woonruimte die geen overlast geeft (zoals nu). Containerwoningen mogelijk voor flexibele woonruimte.

Tiny Houses, waarom niet?!

Ons historisch stadshart is gevoelig voor brand. Daarom wil D66 inzet op brandveiligheid: te beginnen met preventie, zoals een brandveiligheidsscan voor de monumentale gebouwen.

Toerisme en recreatie

Harlingen heeft een goed toeris- tisch jaarplan (2021 nu 2022). D66 wil graag één wethouder voor zowel Toerisme, Recreatie, Cultuur en Kunst samen. Voor Kunst en Cultuur een grotere rol dan voorheen. Bij realisatie van havenzwembad hebben wij de nodige reserves.

Duurzaamheid

De eerste stap naar duurzaamheid is minder energieverbruik en hergebruik. Daarom isolatie van woningen en starten bij woningen met een laag energielabel. De gemeente steekt haar hand uit naar de burger. Duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren bereikbaar maken en zonnepanelen boven de parkeerterreinen voor eiland- gangers. Mogelijk zo een opstap voor een energiecollectief voor bewoners van monumentale panden, die nu geen of minder zonnepanelen mogen plaatsen.

Openbare Ruimte

Groen in de leefomgeving is bewezen beter voor de gezondheid. Denk aan geveltuintjes in het centrum en het adopteren van een groenstrook in de buurt van de eigen woning. Meer (fruit)bomen kunnen geplant worden en daarbij oogstmomenten georganiseerd. De Stadstuin is er voor vrijwilligers en bezoekers. Er moeten meer prullenbakken komen voor hondenpoep en meer (omheinde) honden uitlaatplekken.

Jeugd

‘Voor jouw toekomst’ is onze slogan op onze verkiezingsposter, bedoeld voor de jongeren nu en later. De coronapandemie leert dat samen zijn voor jongeren broodnodig is voor hun ontwikkeling en welzijn. Daarom een actieve houding van de gemeente. Geef elke jongere een tegoedbon met een variabel aanbod van sportieve én culturele activiteiten. Bied ruimte voor initiatieven van en voor jongeren. Geef als gemeente toestemming voor festivals. Maak projecten voor klimaatdoelen waar jongeren aan meewerken. Energiefietsen bij de speeltuinen, zodat je moet fietsen om je mobieltje op te laden. Onderwijs en arbeid onderbrengen bij één wethouder.

Ouderen

Veel mensen worstelen met overgewicht en lichamelijke klachten. Corona heeft laten zien hoe belangrijk gezondheid en daarmee sporten en bewegen is. Dit thema verdient een plek op de politieke agenda.

Gemakkelijk in contact komen met anderen is voor ouderen belangrijk. Maak als gemeente een aanbodboekje voor ouderen, zodat zij kunnen zien waarin zij kunnen participeren of bijdragen.

Wandelen/fietsen met een doel is belangrijk. Verkeersveiligheid moet verbeterd. In het Oosterpark en omgeving kunnen exposities geïnitieerd worden en hangplekken voor ouderen. Er moeten meer openbare toiletten en bankjes komen in Harlingen, niet alleen voor toeristen maar zeker ook voor ouderen.

Midlum en Wijnaldum meer betrekken bij de plannen van Harlingen. Dorpshuizen en kerken gebruiken voor toerisme, kunst en cultuur. Meer bankjes en/of picknickplaatsen ook daar.

  • Voldoende werk en inkomen. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn veel vakmensen nodig. Hier ligt een kans voor jongeren op mbo-niveau. De bouwstenen voor de energietransitie.
  • Gezonde leefomgeving. Een leefbare wereld vraagt een andere economie. Op basis van een duurzame energie-infrastructuur. Ook al lijkt onze bijdrage niet zo heel groot, we moeten niet naar elkaar kijken en afwachten.
  • Harmonieuze open gemeenschap en voor ieder eerlijke kansen. ‘Bij onze gemeente? Daar doet iedereen mee!’ Wij willen een inclusie gemeente zijn voor gender, ras en beperking.
  • Helder bestuur. Programma op hoofdlijnen. Geen coalitie-oppositie. Burgerparticipatie voor betere besluiten. Onafhankelijke verslaglegging van raadsvergaderingen in HC.