Gepraat op straat, maar geen woord in de raad

Starters een worst voorgehouden

Campagne is losgebroken

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is op stoom. Posters zijn geplakt, gratis bloempjes en boompjes worden uitgedeeld, liedjes ten gehore gebracht, kekke filmpjes gepost op social media, ouderwets ‘geschop’ naar de tegenpartij, etc. En als kers op de taart voert de liberale wethouder campagne op de SP-wijze: canvassen, dat is aanbellen en een praatje maken.

Betaalbaar wonen

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de kiezer is wonen. Alle verkiezingsprogramma’s vermelden betaalbare woningen voor starters. Mooie beloftes, maar in mooie praatjes kun je niet wonen.

Het Spoorhuys

In de commissievergadering van 12 januari jl. is het onderwerp woningbouw Stationsgebied behandeld. In het raadsvoorstel staat dat de initiatiefnemer Harns Invest deze woningen wil aanbieden aan met name starters op de woningmarkt waarbij de koopprijs circa €225.000,00 bedraagt. Het klinkt als een mooie deal en zo wordt het ook gebracht. 
Maar om de woningen voor deze prijs aan te kunnen bieden is de grootte van de woningen een kwart kleiner geworden ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dit omdat de verkoopprijs volgens de wethouder door de gestegen bouwkosten anders €270.000,00-€280.000,00 zou gaan bedragen. En daardoor niet meer betaalbaar voor starters. Daarnaast heeft dit plan heel nadrukkelijk het doel te bouwen voor een bereikbare koopsom, maar omdat de gemeente Harlingen in het verleden heeft besloten om de ontwikkeling van bouwprojecten over te laten aan private partijen (projectontwikkelaars) kan niet de voorwaarde afgedwongen worden deze woningen uitsluitend toe te wijzen aan starters, volgens de wethouder.

In de daaropvolgende raadsvergadering, waar de besluiten worden genomen, is dit agendapunt tot mijn grote verbazing een hamerstuk. Bij een hamerstuk geeft de raad aan dat over het raadsvoorstel niet meer gesproken hoeft te worden en wordt dit voorstel zonder debat en stemming unaniem aangenomen.
Geen raadslid heeft blijkbaar de eenvoudige rekensom gemaakt (koopprijs gedeeld door woonoppervlak = circa €3200/m2). 
 
Een week later staan op funda deze ‘verkleinde’ woningen voor een veel hogere prijs te koop, namelijk €253.000,00-€263.000,00, exclusief keuken, exclusief sanitaire afwerking, exclusief tochtportaal. Deze essentiële onderdelen erbij opgeteld brengt de prijs toch weer op €270.000,00-€280.000,00. De woonruimte annex keuken is slechts 22 m2 groot. De prijs is voor de koper inmiddels gestegen naar circa €3600/m2. De prijs/kwantiteit verhouding is volledig in disbalans.

Tijdens het debat bij RSH (Radio Stad Harlingen) afgelopen zaterdag bracht ik dit onderwerp naar voren. Deze woningen zijn naar onze mening veel te duur in vergelijking met geplande bouwprojecten in Franeker, Drachten en Heerenveen.
Deze prachtlocatie nabij het station is de worst die aan de neus van starters voorbijgaat.
Na afloop zei een luisteraar: ”Jou hewwe geliek. Ut wud un knienehok veur veul geld”.

En dan moet bouwlocatie Spaansen nog ontwikkeld. Voor wie? Laten we als volksvertegenwoordiger onze mond open doen in de raadzaal en laat dit een ‘wake-up call’ voor ons allemaal zijn. Want anders moeten onze jongeren nog lang ‘bij moeke bliewe’.